Zkouška sirén

Kontakt s aktuálním světovým hudebním dokumentem a experimentem. Co z dnešní záplavy hudby skutečně funguje? Existuje ještě dnes umění zvuku (a umění naslouchat!), které má sílu mytických Sirén?

Conny Plank: Možnosti noisu

Stephan Plank, Reto Caduff / Německo  / 2017 / 92 min.

Detail >
Uvedení Přidat do osobního programu
25.10.2017 Dukla Edison 20:00

Goodiepalova rovnice

Sami Sänpäkkilä / Dánsko ,  Finsko  / 2017 / 70 min.

Detail >
Uvedení Přidat do osobního programu
28.10.2017 Dukla Edison 15:00

Malá tsunami

Toby Clarkson / Velká Británie  / 2017 / 81 min.

Detail >
Uvedení Přidat do osobního programu
29.10.2017 DKO II 10:30

Sleaford Mods: Banda sráčů od kumštu

Christine Franz / Německo  / 2017 / 103 min.

Detail >
Uvedení Přidat do osobního programu
28.10.2017 DIOD 23:30

Legenda festivalových sekcí

Soutěžní sekce

Opus bonum

První světla

Mezi moři

Česká radost

Fascinace

Fascinace: Exprmntl.cz

Krátká radost

Svědectví o politice

Svědectví o poznání

Svědectví o přírodě

Průhledné bytosti / Retrospektivy

Průhledná bytost: Jean Rouch

Průhledná bytost: Šinsuke Ogawa

Průhledná bytost: Marcel Ophuls

Průhledná krajina: Tchaj-wan

Nesoutěžní sekce

Zvláštní uvedení

Zvláštní uvedení: Manželské etudy

Udigrudi: Cinema marginal

Ikona Lenin

Masterclass

Americký rok

Zkouška sirén

Fascinace: Psychedelie

Konference Fascinace

Reality TV

Doc Alliance Selection

FAMU uvádí

Dokument ČT

My Street Films

Laboratorium