Průhledná bytost: Šinsuke Ogawa

Hnutí direct cinema či cinéma vérité si spojujeme především s Francií, Kanadou a USA. V Japonsku však tvořil ve stejné době výrazný filmař, který tvůrčí metody a estetické konvence těchto hnutí mistrně využíval. Politická neústupnost, společensko-kritická analýza a důslednost svědectví jsou příznačné pro autorskou pozici Šinsukeho Ogawy. Jeho dokumenty vynikají střihovou skladbou, která buduje situace s komplexní výpovědní hodnotou – umí zachytit i nenápadné postavy jako charaktery a zároveň vyprávět mikropříběhy ukazující na podstatu zkoumaného problému.

Legendární japonský dokumentarista Šinsuke Ogawa (1936–1992) vytvořil během čtvrtstoletí dvacet filmů. Konstantou jeho tvorby je přesvědčení o úzkém vztahu filmu a společnosti: film vnímal jako nástroj možné proměny politických i sociálních pohybů a filmaře jako nutně angažovaného v příbězích lidí, na něž dopadají jejich důsledky.

Andrea Slováková

Tato programová sekce byla realizována za vstřícné podpory Yamagata IDFF, Athénée Français Cultural Center, The Japan Foundation a The Japan Foundation Budapest.

Japonská vesnice - Furujašikimura

Shinsuke Ogawa / Japonsko  / 1982 / 210 min.

Detail >
Uvedení Přidat do osobního programu
26.10.2017 Dukla Edison 11:00

Léto v Naritě

Shinsuke Ogawa / Japonsko  / 1968 / 108 min.

Detail >
Uvedení Přidat do osobního programu
25.10.2017 Dukla Edison 10:00

Moře mládí

Shinsuke Ogawa / Japonsko  / 1966 / 56 min.

Detail >
Uvedení Přidat do osobního programu
27.10.2017 DIOD 09:30

Report z Hanedy

Shinsuke Ogawa / Japonsko  / 1967 / 58 min.

Detail >
Uvedení Přidat do osobního programu
27.10.2017 DIOD 09:30

Legenda festivalových sekcí

Soutěžní sekce

Opus bonum

První světla

Mezi moři

Česká radost

Fascinace

Fascinace: Exprmntl.cz

Krátká radost

Svědectví o politice

Svědectví o poznání

Svědectví o přírodě

Průhledné bytosti / Retrospektivy

Průhledná bytost: Jean Rouch

Průhledná bytost: Šinsuke Ogawa

Průhledná bytost: Marcel Ophuls

Průhledná krajina: Tchaj-wan

Nesoutěžní sekce

Zvláštní uvedení

Zvláštní uvedení: Manželské etudy

Udigrudi: Cinema marginal

Ikona Lenin

Masterclass

Americký rok

Zkouška sirén

Fascinace: Psychedelie

Konference Fascinace

Reality TV

Doc Alliance Selection

FAMU uvádí

Dokument ČT

My Street Films

Laboratorium