Průhledná bytost: Marcel Ophuls

Marcel Ophuls (nar. 1927) je synem režiséra Maxe Ophulse. Osudy německé židovské rodiny, která na útěku před nacisty přijala francouzské státní občanství a posléze uprchla do Spojených států, v mnohém předurčily témata Marcela Ophulse.

Jeho první režijní počiny patřily hranému filmu, věhlas ale získal jako dokumentarista. Soustředí se především na druhou světovou válku a pozdější krvavé konflikty za účasti západních zemí. Zabývá se jednáním jednotlivců tváří v tvář zlu, kolaborací, postoji a dilematy žalobců i lidí obviněných ze zločinů proti lidskosti. Zvláštní pozornost věnuje obětem někdejších represí i pozdějším aktivistům, kteří navzdory sílícímu zapomnění a sklonu odpouštět usilují o poznávání pravdy a dosažení spravedlnosti.

Dokumenty Marcela Ophulse staví především na rozhovorech s pamětníky a aktéry, které jsou kombinovány s archivními materiály. Na všech čtyřech snímcích promítaných na MFDF Ji.hlava je dobře patrné, že režisér vycházel z důkladných rešerší a ze své kromobyčejné schopnosti získat si důvěru pamětníků.

Petr Šafařík

Hotel Konečná stanice

Marcel Ophuls / Německo ,  Francie ,  Spojené státy  / 1988 / 267 min.

Detail >
Uvedení Přidat do osobního programu
28.10.2017 Dukla Reform 10:00

Lítost a soucit

Marcel Ophuls / Francie ,  Švýcarsko ,  Německo  / 1969 / 251 min.

Detail >
Uvedení Přidat do osobního programu
26.10.2017 DIOD 21:00

Mnichov aneb Mír pro naši dobu

Marcel Ophuls / Francie ,  Německo  / 1967 / 115 min.

Detail >
Uvedení Přidat do osobního programu
27.10.2017 Dukla Reform 18:30
Uvedení Přidat do osobního programu
29.10.2017 Dukla Reform 13:00

Legenda festivalových sekcí

Soutěžní sekce

Opus bonum

První světla

Mezi moři

Česká radost

Fascinace

Fascinace: Exprmntl.cz

Krátká radost

Svědectví o politice

Svědectví o poznání

Svědectví o přírodě

Průhledné bytosti / Retrospektivy

Průhledná bytost: Jean Rouch

Průhledná bytost: Šinsuke Ogawa

Průhledná bytost: Marcel Ophuls

Průhledná krajina: Tchaj-wan

Nesoutěžní sekce

Zvláštní uvedení

Zvláštní uvedení: Manželské etudy

Udigrudi: Cinema marginal

Ikona Lenin

Masterclass

Americký rok

Zkouška sirén

Fascinace: Psychedelie

Konference Fascinace

Reality TV

Doc Alliance Selection

FAMU uvádí

Dokument ČT

My Street Films

Laboratorium