Programové sekce 2017

Přepnout na časový program

Soutěžní sekce

Opus bonum

Opus Bonum vybírá pozoruhodný dokumentární film roku z různorodé kolekce reprezentující tendence světového...

První světla

Sekce První světla uvádí první celovečerní filmy výrazných filmařů z celého světa s cílem sledovat...

Mezi moři

Mezi moři je soutěžní sekce, která reprezentuje země a národy střední a východní Evropy, teritorium...

Česká radost

Česká radost jako prestižní výběr českých dokumentů není jenom soutěží o nejlepší z českých filmů,...

Fascinace

Fascinace jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej...

Fascinace: Exprmntl.cz

Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentáloních filmů, které se vztahují ke...

Krátká radost

Krátká radost nabízí soutěžní výběr nejlepších krátkých filmů, svrchovaných děl,...

Svědectví o politice

Svědectví o politice vytvářejí prostor, ve kterém se hlasy a vize prolínají s obrazy a rytmem, obsahová...

Svědectví o poznání

Svědectví o poznání jsou soutěžní sekcí filmů, které nově definují žánr vědeckého dokumentu....

Svědectví o přírodě

Svědectví o přírodě jsou soutěžní přehlídkou letošních dokumentů, které vytříbenými filmovými...

Průhledné bytosti / Retrospektivy

Průhledná bytost: Jean Rouch

Díky svému nadšení pro badatelskou práci i filmovou tvorbu a hlavně díky své „kontaktní kameře“...

Průhledná bytost: Šinsuke Ogawa

Hnutí direct cinema či cinéma vérité si spojujeme především s Francií, Kanadou a USA. V Japonsku však tvořil ve...

Průhledná bytost: Marcel Ophuls

Marcel Ophuls (nar. 1927) je synem režiséra Maxe Ophulse. Osudy německé židovské rodiny, která na útěku před nacisty přijala...

Průhledná krajina: Tchaj-wan

Dějinné pohyby v politických, osobních i lyrických výjevech ukazujících celospolečenské události i...

Nesoutěžní sekce

Zvláštní uvedení

Výjimečné kinematografické události, které nezaměnitelným stylem provázejí hlubokou a kritickou reflexí...

Zvláštní uvedení: Manželské etudy

Šest manželských párů. 35 let. 18 filmů. Manželské etudy Heleny Třeštíkové

Udigrudi: Cinema marginal

Divoká i poetická, hravá i sžíravá, nestabilní a pulzující – jedním slovem vynalézavá;...

Ikona Lenin

Z ruské revoluce 1917 se zachovaly jen sporé filmové záznamy. Tím větší výzvě čelily generace filmařů...

Masterclass

Zevrubné vhledy do metod dokumentární práce a tvůrčích rozhodnutí, do autorských stylů a...

Americký rok

Americký rok nabízí filmový ponor do Donaldem Trumpem traumatizované současnosti Spojených států.

Zkouška sirén

Kontakt s aktuálním světovým hudebním dokumentem a experimentem. Co z dnešní záplavy hudby skutečně funguje?...

Fascinace: Psychedelie

Výlety na okraj fyzického prožívání vjemů, kde ční přesvědčivé zůstatky událostí, rozeznané...

Konference Fascinace

Výjimečné experimentální filmy, které vznikaly v podzemí oficiálního režimu druhé poloviny 20. století v...

Reality TV

Reality TV otevírá oči diváků novými televizními formáty a v nejširším světovém záběru...

Doc Alliance Selection

Doc Alliance Selection je festivalovou sekcí vzešlou z přátelství na trase Česko: Jihlava – Dánsko: Kodaň – Francie:...

FAMU uvádí

FAMU uvádí výběr nejpozoruhodnějších dokumentárních filmů, které v uplynulém roce vznikly na...

Dokument ČT

Česká televize i letos navazuje na zájem o přehlídku své dokumentární tvorby v minulých ročnících...

My Street Films

My Street Films se během čtyř let své existence etabloval jako zásadní vzdělávací projekt inspirující zájemce z...

Laboratorium

Každoroční offscreen část sekce Fascinace se letos soustředí na mezery, meze a okraje viditelného: závěr letu ukázaný pouze...