Kulturní hub 2014

 • 23. 10. 2014 od 14.00

4. ročník neformálního setkání zástupců veřejné, komerční a kulturní sféry

Pracovního setkání (workshopu) se každoročně účastní organizátoři kulturních akcí ze všech odvětví kultury, z regionu Vysočina ale i z různých měst České republiky. Instituce financující kulturní projekty jsou také různorodé – v minulých letech se workshopu účastnili například zástupci MKČR, ROP JV, Zastoupení Evropské komise v ČR, Kraje Vysočina i Magistrátu města Jihlava, zástupci soukromých firem, tedy současných anebo potenciálních sponzorů z privátního sektoru, ale i představitelé místních iniciativ a organizací neziskového sektoru.

Kulturní hub umožňuje otevřenou diskusi a pro mnohé účastníky slouží jako zdroj cenných informací a zkušeností. Workshop probíhá formou moderované diskuse a jeho součástí jsou tři případové studie výrazných a úspěšných kulturních projektů, které přítomným organizátorům i donátorům mohou přinést zajímavé informace, inspirativní podněty a nové souvislosti.

Ústředním tématem setkání je sdílení zkušeností mezi organizátory kulturních akcí na jedné straně a institucemi financujícími kulturní projekty na straně druhé. Kulturní hub tak má zprostředkovat společnou diskuzi mezi zástupci veřejné, komerční i kulturní sféry, kteří se běžně k takovémuto hromadnému setkání nemají možnost dostat.

Cíle projektu:

 • vytvoření otevřené diskusní platformy pro organizátory kulturních akcí na jedné straně a institucemi financujícími kulturní projekty na straně druhé
 • sdílení zkušeností a znalostí v oblasti pořádání kulturních aktivit, jejich rozvoje a financování
 • zlepšení komunikace mezi pořadateli a financujícími institucemi
 • zefektivnění procesu poskytování finančních prostředků pro kulturní projekty

 

Kulturní hub 2014 se uskuteční tradičně v den zahájení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, tedy ve čtvrtek 23. října 2014 od 14.00 v budově Základní umělecké školy (Masarykovo nám. 16).

 

Letošní případové studie představí:

 • Impact Hub Praha
  - funguje od léta 2010 jako jako jeden z prvních Hubů ve střední a východní Evropě
  - v současnosti zaměstnává téměř čtyři stovky členů
  - nabízí prostory Hubu pro konference, semináře a další setkávání
 • Stanica Žilina-Záriečie
  - kulturní uzel ze severního Slovenska sídlící od roku 2003 ve staré nádražní budově stále fungující železniční zastávky Žilina-Záriečie
  - je spojením nezávislého kulturního prostoru, umělecké laboratoře a kolektivu aktivistů
 • Containall
  - sezonní kulturní centrum vytvořené z přepravního kontejneru zaměřené na prezentaci neziskových organizací; funguje od roku 2013
  - uvnitř kontejneru se nachází galerijní prostor, ve druhé části je vytvořen bar, na střeše je terasa s posezením, na zeď přilehlého domu se pravidelně promítají především dokumentární filmy

 

Přijďte se inspirovat úspěšnými projekty, načerpat informace o dobrých praktikách, získat nové podněty pro Vaše vlastní aktivity a zúčastněte se otevřené diskuse s kolegy z veřejné, komerční i neziskové sféry.

 

Pokud máte zájem zúčastnit se setkání Kulturní hub 2014, nahlaste svoji účast prosím do 15. října koordinátorce projektu Petře Malečkové na e-mailové adrese petra@dokument-festival.cz nebo na telefonním čísle 774 101 656.

Kulturní hub podpořil:

Partner projektu: