Projekt DOC.STREAM vyzval ke spolupráci se švýcarskými filmovými institucemi

Účastníci projektu DOC.STREAM se v polovině dubna letošního roku vydali do švýcarského Nyonu, Lausanne a Ženevy. Zástupci českých filmových institucí z  Národního filmového archivu, Státního fondu kinematografie, Českého filmového centra, FAMU a Doc Alliance Films se setkali se svými švýcarskými protějšky. Pětice mladých dokumentaristů měla možnost prezentovat svoji tvorbu před zahraničním publikem na festivalu Visions du Réel v sekci Generation. Mezi témata setkání patřily odlišnosti ve fungování umělecké a filmové školy, rozdíly ve švýcarském a českém přístupu k filmové tvorbě či možnost spolupráce mezi FAMU a ženevskou uměleckou školou ECAL prostřednictvím výměnných studijních pobytů.

„Tento typ ‚formálně-neformálního‘ setkávání vnímám jako velmi důležitou součást národní i mezinárodní spolupráce. Zástupci jednotlivých institucí mezi sebou sdílejí informace, které jsou často klíčové pro jejich individuální kroky a rozhodnutí. Projektu se zúčastnilo celkem pět švýcarských a pět českých klíčových filmových institucí, podařilo se zrealizovat desítky pracovních setkání a vytvořit prostředí pro navazování nových spoluprací. Přes rozdíly ve struktuře fungování, kdy švýcarské instituce působí spíše regionálně, kdežto v českém prostředí převažuje centralizace, se jejich zástupci často potýkají s podobnými problémy; je důležité tyto problémy pojmenovávat, sdílet nápady na jejich řešení a reflektovat je v mezinárodním prostředí,“ uvedla Tereza Swadoschová, vedoucí projektu DOC.STREAM Switzerland.

Další informace o projektu DOC.STREAM Switzerland naleznete v přiložené tiskové zprávě.

Soubory ke stažení