Silné a slabé stránky jihlavské kulturní scény a konkrétní přínosy MFDF Ji.hlava pro město

V návaznosti na Kulturní hub, který je dlouhodobě součástí doprovodného programu MFDF Ji.hlava, jsme letos namísto těchto každoročních diskusí dali vzniknout moderovaným pracovním skupinám, kterých se zúčastnilo 28 předních postav jihlavské kulturní scény.

Více v přiložené tiskové zprávě a závěrečné zprávě z Kulturního hubu 2015.

Soubory ke stažení

Galerie