Visegrad Accelerator 2018

Propojení filmových profesionálů ze zemí Visegrádské skupiny

6. ročník / 22. MFDF Ji.hlava / 25. – 30. října 2018 

Visegrad Accelerator má za cíl propojit profesionály z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska, kteří se zúčastní MFDF Ji.hlava 2018. Projekt umožňuje vytvoření kreativní Visegrádské platformy pro vývoj a rozšiřování různých filmových aktivit prostřednictvím setkání filmových profesionálů, kritiků a festivalových zástupců ze středoevropských zemí.

Jihlavský festival vždy kladl důraz na myšlenku visegrádské spolupráce, neboť poskytuje prostor pro propagaci a podporu kinematografií zemí V4. Prostřednictvím této platformy pro setkávání českých, slovenských, maďarských a polských filmařů mohou profesionálové z oboru prezentovat své filmové práce a plánovat budoucí spolupráci s kolegy v rámci skupiny i s kolegy z ostatních zemí.

Cílem platformy Visegrad Accelerator pro profesionály z visegrádských zemí je v rámci Industry programu MFDF Ji.hlava objevovat a podporovat nové talenty ze střední Evropy, představit je mezinárodní filmařské komunitě a tím urychlit jejich tvůrčí vývoj. Tento projekt nabízí unikátní prostor, kde mohou filmaři ze zemí V4 získat podporu pro své projekty (Inspirační Fórum), představit své produkční vize a zahájit evropskou koprodukci (Emerging Producers), sdílet s profesionály z celé Evropy své zkušenosti (Festival Identity) a diskutovat s nimi o svých požadavcích a potřebách (V4 Panels) – a to v uvolněném, kreativním a nekonkurenčním prostředí Jihlavy.

Visegrad Accelerator panely nabízí možnost otevřené diskuze s klíčovými osobnosti ze zemí V4.

VISEGRAD ACCELERATOR 2018

Podrobný program Visegrad Accelerator 2018 zveřejníme na přelomu září a října.

 

Visegrad Accelerator v minulých letech:

 

Partneři projektu:


Projekt vznikl za podpory Mezinárodního visegrádského fondu.