Ji.hlava Academy je vzdělávací, networkingová a inspirační platforma určená všem talentovaným profesionálům se zkušenostmi s různými aspekty současného nonfikčního filmu.

Ji.hlava Academy se po dobu pěti dnů stane tvůrčí laboratoří pro všechny, kteří se věnují výrobě současných filmů nebo současnou kinematografii reflektují: pro režiséry, kameramany, střihače, producenty, vizuální umělce, ale i filmové a umělecké kritiky a festivalové dramaturgy. Pro všechny, kteří se zabývají hranicemi vizuálního stylu, autorského přístupu a diváckého vnímání a jejich případným posouváním.

Program sestává z přednášek, rozhovorů, debat a projekcí. Některých bodů programu se budou moci zúčastnit všichni přihlášení, jiné, v závislosti na povaze filmu/projektu, budou přístupné pouze pečlivě vybraným účastníkům.

 

JI.HLAVA ACADEMY / 2. ročník / 26. – 30. října 2018 / MFDF Ji.hlava

PRACOVNÍ JAZYK / angličtina

ÚČASTNICKÝ POPLATEK / 120 euro
Účastnický poplatek zahrnuje účast na programu, industry akreditaci, lehké obědy a ubytování na 4 noci ve sdílených pokojích hostelového typu se sdíleným sociálním zařízením na patře. Nezahrnuje cestovné výdaje. V případě, že dáváte přednost ubytování v hotelu, bude vám účtován dodatečný poplatek 230 eur.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / 23. září 2018

KONTAKT / Jarmila Outratová / Head of Industry Office / jarmila@ji-hlava.cz

PŘIHLASTE SE PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE JI.HLAVA ACADEMY NA NAŠÍ VISTOR PAGE.
Pokud ještě v naší databázi nemáte účet, vyplňte prosím na Visitor page základní identifikační údaje a vytvořte si heslo. Registrace na Visitor page vám usnadní další komunikaci s MFDF Ji.hlava a váš účet budete moct využívat i v následujících ročnících. Po absolvování základní registrace se vám zpřístupní formulář JI.HLAVA ACADEMY.

 

Hlavní přednášející pro rok 2018

Anja Salomonowitz / Rakousko / filmová režisérka a scenáristka
Anja Salomonowitz, vídeňská filmová tvůrkyně, ve svých dílech používá specifický výtvarný jazyk, v němž kombinuje prvky dokumentární tvorby, klasické narace a konfrontace týkající se společnosti a politiky. Za své filmy získala mnohá ocenění i mezinárodní uznání a lze na ně nalézt odkazy v literatuře o dokumentární tvorbě.
 
Khavn De La Cruz / Filipíny / experimentální filmař
Khavn De La Cruz je výrazný experimentální filmař disponující nezastavitelnou touhou zkoumat a překračovat hranice filmového vyjadřování. Většina z jeho díla byla uvedena na zahraničních filmových festivalech a získala řadu ocenění. Je prezidentem nezávislé filmové společnosti Filmless Films a ředitelem festivalu .MOV, prvního festivalu digitálního filmu na Filipínách. Vedle své filmařské činnosti se Khavn také věnuje psaní beletrie, poezie a skládání hudby.

 

Kritéria výběru

Přihlásit se můžete s dokončeným filmem, s filmem v produkci nebo postprodukci, nebo s uskutečněným či neuskutečněným vizuálním uměleckým projektem. Přihlášku můžete podat jako jednotlivec, nebo jako filmový štáb (režisér, střihač, kameraman, producent – max. tři účastníci na jeden film/projekt). Přihlásit se můžete také v případě, že působíte jako festivalový dramaturg nebo filmový kritik se zájmem podělit se o zkušenosti a prohloubit si schopnost reflexe uměleckého díla.

Program je otevřen i  pro studenty, přestože přednost budou mít zkušenější zájemci.

V případě filmařů/vizuálních umělců dáváme přednost těm, kteří po dokončení filmových/uměleckých studií úspěšně zrealizovali alespoň jeden film/projekt.

V případě festivalových dramaturgů upřednostníme ty, kteří mají minimálně dvouletou zkušenost s kurátorskou prací, a v případě filmových kritiků dostanou přednost ti, kteří spolupracují s tištěnými nebo internetovými médii nejméně po dobu dvou let.

 

Historie