INSPIRAČNÍ FÓRUM nabízí prostor pro diskuzi a sdílení inspirativních myšlenek o současném světě. Během šesti dnů budou mít diváci možnost se v debatách, diskuzích a přednáškách zabývat novými fenomény, promýšlet podstatné souvislost a vést dialog s významnými osobnostmi mimo filmový svět a společně přímo iniciovat nová témata v dokumentárním filmu. Více...

INSPIRAČNÍ FÓRUM LAB je networkingová a inspirační platforma určená talentovaným studentům z širokého okruhu oborů, kteří chtějí hledat odpovědi na otázky o současném světě společně se světovými osobnostmi různých oborů. Více...
 

INSPIRAČNÍ FÓRUM + INSPIRAČNÍ FÓRUM LAB
8. ročník / 25. – 30. října 2018 / MFDF Ji.hlava

INSPIRAČNÍ FÓRUM

BEZ UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK / zdarma

URČENO PRO: všechny návštěvníky festivalu*

* akreditace na Inspirační fórum je automaticky zdarma součástí každé zakoupené festivalové akreditace + lze ji pořídit zdarma i bez zakoupení festivalové akreditace

KONTAKT
Tereza Swadoschová / tereza@ji-hlava.cz

 

INSPIRAČNÍ FÓRUM LAB

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / 20. září 2018

URČENO PRO: studenty přírodovědeckých, technických, humanitních nebo uměleckých VŠ

Přihlášky a další podrobnosti o platformě INSPIRAČNÍ FÓRUM LAB naleznete ZDE

KONTAKT
Katka Steel Kusáková inspirationforum@ji-hlava.cz

----------------

 

INSPIRAČNÍ FÓRUM

6 dní – 6 témat

  • 25. října: Víra a náboženství
  • 26. října: Budoucnost žurnalistiky
  • 27. října: Vzdělávání pro budoucnost
  • 28. října: Krize levice
  • 29. října: Střední Evropa a její identita
  • 30. října: Umělá inteligence a nové technologie

 

Program je rozdělen do opakujících se úseků, které účastníky provází každým dnem od ranní kávy s odlehčeným Vnitřním světem až po večerní seznámení se s významnými osobnostmi v Open Class.

VNITŘNÍ SVĚT umožní divákům putovat vnitřní krajinou významných umělců, literátů, hudebníků a dalších inspirativních osobností veřejného života v deseti krátkých zastaveních.

OSOBNOST přináší výrazné osobnosti svých oborů a jejich pozoruhodné myšlenky, které významně ovlivňují svět kolem nás, v netradičním formátu prezentace a debaty.

TÉMA představuje panely zaměřené na globální i lokální témata, zabývající se podstatnými okruhy budoucnosti, novými fenomény, souvislostmi i klíčovými společenskými tématy, kde diskutující společně s diváky identifikují možná rizika a konstruují jejich možná řešení s důrazem na dialog a vzájemnou inspiraci.

V OPEN CLASS moderované Markem Hovorkou a Filipem Remundou se diváci setkají s významnými světovými osobnostmi, které jsou inspirací pro dokumentaristy i festivalové publikum.

Jednotlivé části programu uzavřou krátká pětiminutová dramaturgická shrnutí, ve kterých čeští a zahraniční dramaturgové shrnou bezprostředně po programu potenciál jednotlivých témat a diskuzí pro dokumentární i fikční film.

----------------------