Ex Oriente Film Workshop 2018

Uzávěrka pro Ex Oriente Film workshop 2018: 24. dubna 2018

Zaměření: Vývoj

Určeno pro: Současné náměty (pro dokumentární filmy o stopáži 52‘ a více) a tvůrce, kteří se nebojí experimentovat s hranicemi žánrů, možnostmi filmového média, způsobem narace i zapojením publika. Vítáme filmaře, kteří před kamerou iniciují nové situace a snaží se překročit tradiční způsoby nazírání témat, světa i své vlastní autorské angažovanosti a invence.

Harmonogram

  • 1. workshop: 17. - 23. června 2018 (Terst, Itálie)
  • 2. workshop: 25. - 30. října 2018 (při MFDF Jihlava)
  • 3. workshop & pitching forum: březen 2019 (při East Doc Platform a festivalu Jeden svět, Praha)

Účastníci: Ze všech přihlášených bude na workshop vybráno 12 projektů / 24 účastníků (režisérsko-producentských dvojic). Workshop Ex Oriente Film je určený zejména pro projekty ze střední a východní Evropy, které se tematicky tohoto regionu týkají, a pro projekty, jejichž tvůrci (režisér, producent či oba) z tohoto regionu pocházejí.

Účastnický poplatek: Účastnický poplatek je 2,100 € za každý vybraný projekt (pokrývá náklady na veškeré ubytování, občerstvení a obědy na všech třech workshopech pro 2 osoby).

Stipendia: Vybraní účastníci mohou zažádat o stipendium určené na částečné pokrytí výdajů za účastnický poplatek.

Podmínky účasti: Režiséři a producenti se mohou hlásit pouze se svými autorskými projekty. Účastníci musí ovládat anglický jazyk. Jak producent, tak i režisér musí být přítomen na všech třech workshopech.

Kontakty
Rebecca De Pas, vedoucí programu: rebecca@dokweb.net​
Kristýna Bartošová, koordinátorka: kbartosova@dokweb.net​

Organizátor
Institut dokumentárního filmu (IDF)
Štěpánská 14, 110 00 Praha 1
www.DOKweb.net