Konference Fascinace

Konference o distribuci a prezentaci experimentálních filmů

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava pořádá již počtvrté konferenční setkání distributorů, galeristů, kurátorů a festivalů experimentálních filmů.

V návaznosti na Konferenci Fascinace 2015, kde se potkali a představili ředitelé nejvýznamnějších distribučních společností experimentálních filmů z celého světa, na konferenci 2016, kdy se hosté zaměřili na kurátorský aspekt ve vztahu ke specializovaným festivalům a na způsob poskytování, oceňování a šíření děl v galeriích, a konferenci 2017, kde zástupci filmové i galerijní scény mluvili o kurátorském, mediálním i institucionálně-ekonomickém aspektu prezentace této části kinematografie ve vztahu ke hledání a prosazování nových talentů, a jedna z diskusí byla věnována i umění v prostoru virtuální reality. Čtvrtý ročník konference se zaměří na způsoby šíření a prezentace děl vyhotovených rozličnými technologiemi a na různorodých médiích – od filmového pásu po interaktivní filmy a umělecká díla v prostředí VR. Na téma se podíváme z kurátorské, technologicko-produkční a vzdělávací perspektivy.

V rámci doprovodných projekcí se významní světoví distributoři v roce 2015 seznámili s českou experimentální scénou, v roce 2016 s historickou etapou komunistické totality a undergroundového a experimentálního filmu ve Východní Evropě, v roce 2017 se galeristi, distributoři i dramaturgové festivalů seznámili s experimentální tvorbou ve stejné etapě v balkánských zemích. Letošní projekce budou věnovány experimentální tvorbě v pobaltských zemích během komunistického režimu. 

Konference se uskuteční v rámci 22. ročníku MFDF Ji.hlava (25. až 30. října 2018) a hlavními tématy jsou možnosti distribuce, prezentace a prezervace experimentálních filmů a různé možnosti jejich zpřístupňování kurátorům a publiku.

Zástupcům distributorů, festivalů a galerií budou rovněž prezentovány české experimentální filmy (soutěžní sekce Exprmntl.cz) a zároveň speciální program experimentálních filmů z vybraného teritoria. MFDF Jihlava se stal první platformou pro systematickou prezentaci českých experimentálních filmů (především těch s referencí k realitě a dokumentárními rysy) a zároveň se dlouhodobě věnuje kinematografiím východní Evropy; jeho ambicí tedy je pomoct mezinárodnímu rozšíření východoevropských a českých děl a umožnit spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.

 

KONFERENCE FASCINACE / 4. ročník / 26. – 27. října 2018 / MFDF Ji.hlava

PRACOVNÍ JAZYK / angličtina bez tlumočení

ÚČASTNICKÝ POPLATEK / Česká republika / zdarma

​UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / 19. října 2018

KONTAKT / Jarmila Outratová / vedoucí Industry Office / jarmila@ji-hlava.cz

PŘIHLASTE SE PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE KONFERENCE FASCINACE NA NAŠÍ VISTOR PAGE.
Pokud ještě v naší databázi nemáte účet, vyplňte prosím na Visitor page základní identifikační údaje a vytvořte si heslo. Registrace na Visitor page vám usnadní další komunikaci s MFDF Ji.hlava a váš účet budete moct využívat i v následujících ročnících. Po absolvování základní registrace se vám zpřístupní formulář KONFERENCE FASCINACE.

Předběžný program Konference Fascinace 2018

  • 26. října 2018 / Industry Zone/Maják / Masarykovo náměstí, Jihlava
    ​moderuje Andrea Slováková

11.30 – 12.30 | diskusní panel I.
Kurátorský aspekt: Jak galerie a festivaly vybírají VR/AR projekty k prezentaci, jaká kritéria jsou při výběru důležitá? Galerie, které vystavují i film – vystavují film výhradně v digitalizované podobě (příklad výjimečného filmového muzea EYE Nizozemsko) anebo vystavují pořád i film? Jak tato díla vybírají a jaké možnosti mají autoři oslovit je a své dílo nabídnout a jak?

14.00 – 15.00 | diskusní panel II.
Prezentačně-technologicko-organizační aspekt: Jak se vystavuje film a jak se vystavuje VR/AR? Jak v galeriích a jak na festivalech? Různé příklady a popis jejich instalace (tvůrčí stránka prezentace), technologického řešení a vstřícnosti vůči návštěvníkům/divákům. Jak jsou tyto instalace nákladné a jak obtížné je zajistit technické zázemí? Jakou údržbu si taková expozice vyžaduje?

15.10 – 16.10 | diskusní panel III.
Filmové laby: V různých zemích na všech kontinentech existují sdružení, které se věnují tvůrčí práci s filmovým materiálem, půjčují filmovou techniku, učí, jak s filmem natáčet, jak ho vyvolávat a stříhat a následně se starají taky o distribuci projektů na filmu. Jak tyto filmové laby fungují, co všechno dělají, jak jsou financovány? A především: jaké jsou dnes možnosti prezentace filmu z filmu? Jak je možné film vystavovat v prostoru galerie (které praxe z minulosti jsou přenositelné a jaké nové praxe v posledních letech vznikly)?

16.20 – 17.20 | diskusní panel IV.
Film, výtvarné umění, audiovizuální instalace a interaktivní instalace ve virtuální realitě anebo v podobě augmentované reality: příklady dobré praxe, jak je možné tento různorodý obsah prezentovat v galeriích a na filmových festivalech? Jak vytvořit prostředí, v němž může díla vnímat více diváků? Jak přistupovat k instalacím, které zahrnují i senzorickou zkušenost anebo inscenační či performativní aspekt ve „vnějším“ světě díla (v posledním roce je právě toto výrazný trend)? Jaké trendy a směřování vývoje VR/AR uměleckých instalací jsou teď viditelné a na co se festivaly/galerie musí připravit (po stránce organizační, kurátorské i technologické)?  Jaký je typický ekonomický model uvádění těchto děl (liší se pro galerie anebo site-specific uvedení vs. filmové festivaly).

 

  • 27. října 2018 / Industry Zone/Maják / Masarykovo náměstí, Jihlava

10.00 – 12.00 | one-to-one meetingy
» představení tvorby autorů experimentálních filmů z Východní Evropy přímo jednotlivým distributorům, festivalům a galeristům při osobních setkáních
» každý z 10 tutorů poskytuje 3 x 15minutové konzultace tvůrcům experimentálních filmů, videoartu a instalací
» letos budou konzultovat i zástupci filmových labů a experti na VR (ve vztahu k filmu i galeriím)

 

Partner Konference Fascinace

 

Historie