MFDF Ji.hlava nabízí celou řadu aktivit zaměřených na filmové profesionály. Na festival každoročně přijíždí přes 1000 zástupců filmové komunity z celého světa, aby se účastnili bohatého industry programu.

  • ZDE si můžete v PDF stáhnout JI.HLAVA INDUSTRY PROGRAMME BROCHURE 2017 (2,2 MB; pouze v angličtině)

FESTIVAL IDENTITY

9. ročník / MFDF Ji.hlava / 27. – 29. října 2018

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 30. září 2018

Jedinečné setkání zástupců filmových festivalů různých druhů a programových zaměření včetně speciální prezentace nazvané Festival Hub ve formátu PechaKucha.
 

KONFERENCE FASCINACE

4. ročník / MFDF Ji.hlava / 26. – 27. října 2018

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 19. října 2018

Konferenční setkání distribučních společností experimentálních filmů a experimentálních dokumentů z celého světa. Jeho ambicí je pomoci mezinárodnímu rozšíření středo- a východoevropských děl a umožnit tak spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.
 

JI.HLAVA ACADEMY

2. ročník / MFDF Ji.hlava / 26. – 30. října 2018

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 23. září 2018

Vzdělávací, networkingová a inspirační platforma určená všem talentovaným profesionálům se zkušenostmi s různými aspekty současného nonfikčního filmu.
 

DOCU TALENTS FROM THE EAST @SARAJEVO FF

14. ročník / Sarajevo FF / 15. srpna 2018

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 6. června 2018

Panel, na němž režiséři a producenti ze střední a východní Evropy představují dokumentární filmy ve fázi produkce či postprodukce festivalovým dramaturgům, distributorům, nákupčím a novinářům.
 

EMERGING PRODUCERS 2019

7. ročník
MFDF Ji.hlava / 25. – 29. října 2018
Berlín / 4. – 8. února 2019

PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: březen 2019

Propagační a vzdělávací projekt sdružující evropské producenty dokumentárních filmů.

Cílem projektu, který sestává ze dvou částí (v Jihlavě a Berlíně), je upozornit na mladé talenty, usnadnit začínajícím producentům z evropských zemí přístup k informacím, a zvýšit tak potenciál budoucích evropských koprodukcí. Organizováno ve spolupráci s Creative Europe Desky a národními filmovými institucemi.
 

JI.HLAVA FILM FUND

PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: duben 2019

Podpora ve formě vizuální a zvukové postprodukce pro středometrážní a dlouhometrážní dokumentární a hybridní filmy ve fázi produkce nebo postprodukce vznikající v regionu střední a východní Evropy.
 

INSPIRAČNÍ FÓRUM

8. ročník / MFDF Ji.hlava / 25. – 30. října 2018

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 20. září 2018

Prostor pro diskuzi a sdílení inspirativních myšlenek o současném světě. Možnost zabývat se v debatách, diskuzích a přednáškách novými fenomény, promýšlet podstatné souvislost a vést dialog s významnými osobnostmi mimo filmový svět a společně přímo iniciovat nová témata v dokumentárním filmu.

VISEGRAD ACCELERATOR

6. ročník / MFDF Ji.hlava / 25. – 30. října 2018

Platforma pro profesionály z visegrádských zemí, jejímž cílem je objevovat a podporovat nové talenty ze střední Evropy, představit je mezinárodní filmařské komunitě, a tím urychlit jejich tvůrčí vývoj.
 

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA PLAKÁTŮ
FILMOVÝCH FESTIVALŮ

8. ročník / MFDF Ji.hlava / 25. – 30. října 2018

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 30. září 2018

Soutěžní výstava plakátů filmových festivalů 2016-2017. Porota soutěže se skládá ze zástupců filmových festivalů, kteří se účastní setkání Festival Identity.
 

EAST SILVER

15. ročník / MFDF Ji.hlava / 25. – 30. října 2018

East Silver Market je unikátním filmovým trhem věnující se výhradně dokumentární tvorbě ze střední a východní Evropy. Jeho hlavním cílem je podporovat a propagovat kvalitní dokumentární tvorbu z této oblasti na mezinárodní úrovni, zejména na zahraničních filmových festivalech a trzích. East Silver Market organizuje Institut dokumentárního filmu, hlavním partnerem projektu je MFDF Ji.hlava.

 

EX ORIENTE FILM

16. ročník / MFDF Ji.hlava / 25. – 30. října 2018

První dokumentární program zaměřený na vývoj autorských dokumentárních filmů ve východní Evropě, který byl založen v roce 2003. Mezinárodní workshop autorského dokumentárního filmu, který podporuje jeho vývoj a financování v celém regionu střední a východní Evropy. Ex Oriente Film organizuje Institut dokumentárního filmu.