Vítězové 21. MFDF Ji.hlava 2017

 

Sekce OPUS BONUM

vybírá pozoruhodný dokumentární film roku z různorodé kolekce reprezentující tendence světového dokumentu; všechny filmy jsou podstatné, a tak festival nabízí další hru: jeden porotce vybere jeden film, dílo zářivé.

Porotce: Laila Pakalniņa​

 • Nejlepší světový dokumentární film 2017: Zeď (Stena, Dmitry Bogolubov, Rusko, 2017)

Vyjádření porotyZa použití filmového jazyka k vyjádření nevyjádřitelného. Za film.

 

Sekce MEZI MOŘI

je soutěžní sekcí, která reprezentuje země a národy střední a východní Evropy, teritorium jejich vzájemných dějinných, politických či kulturních vztahů.

Porotci: Illia GladshteinNicole BrenezRobert KirchhoffThomas A ØstbyeTiffany Pritchard​

 • Nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy 2017: Opera o Polsku (Opera o Polsce, Piotr Stasik, Polsko, 2017)
 • Zvláštní uznání: Lidé-oblázek (People Pebble, Jivko Darakchiev, Perrine Gamot, Velká Británie, Francie, 2017)

Vyjádření poroty:
Mezinárodní pohotovost! 
Hysterická analýza. 
Ničivá mozaika. 
Heretická esej. 
Audio útok. 
Anti-katarze. 

Zvláštní uznání:
Harmonizace roztříštěné krajiny.
Experimentování s texturou.
Pošmourné snoubení horizontu a jeho rámování.

 

Sekce ČESKÁ RADOST

jako prestižní výběr českých dokumentů není jenom soutěží o nejlepší z českých filmů, ale je především oslavou jeho různosti v objevování nových témat i v dobrodružství kinematografického výrazu. Různorodé je i složení poroty – vedle osobností českého kulturního a společenského života tradičně stojí loňský vítěz České radosti spolu s jedním obyvatelem Jihlavy.

Porotci: Alice KrajčírováAndrea HanáčkováKrištof KinteraMiroslav JanekRozálie KohoutováTomáš Bojar
Studentská porota: Daniel Bauška, Natálie Cábová, Milena Krupičková, Vojtěch Vlk

Vyjádření poroty: Porota oceňuje lidský vklad Saši Uhlové, která se na všednodenní skutečnost vykořisťovaných lidí dokázala podívat poctivě, konkrétně, empaticky, bez ideologizování. Ocenili jsme režijní přínos Apoleny Rychlíkové, která se stejně dokázala podívat na Sašu Uhlovou.

Zvláštní uznání: Porota uděluje zvláštní ocenění filmu Jindřicha Andrše Poslední šichta Tomáše Hisema pro radikalitu provedení, sugestivní minimalistický přístup a unikátní autenticitu. Porota ocenila film Violy Ježkové Všechno má svůj čas pro poetiku obrazu a svobodu filmového jazyka. Haluzivní film, abstraktní výpověď o konkrétním životě. 

Studentská porota: Hlavním důvodem našeho výběru, jakožto studentské poroty, byla snaha upozornit, že i my, lidé kteří tuto absurdní dobu nezažili, máme zájem o zviditelnění a o zamyšlení se nad zvěrstvy tehdejšího komunistického režimu. Dokument prezentuje současný život bývalého nejmocnějšího muže v Československu a dává divákovi možnost vytvořit si vlastní názor na problematiku komunistického režimu.

 

Sekce FASCINACE - Světová soutěž

jsou velkou továrnou experimentální kinematografie, která film opřený o realitu zbavuje všeho, co jej tíží, a podstatným způsobem tak prohlubuje možnosti filmového vyjadřování. Porotu soutěžní části Fascinací tvoří tradičně členové jedné filmové rodiny.

Porotci: Zbyněk BaladránPetra BaladránováMatěj BaladránMarie Anna Baladránová

 • Nejlepší experimentální dokumentární film 2017: Lidé lodí (Boat People, Sarah Wood, Velká Británie, 2016)
 • Zvláštní uznání: Konec časů (The End of Time, Milcho Manchevski, Kuba, Spojené státy, 2017)

Vyjádření poroty: Porota se po dlouhé a demokratické diskuzi shodla na filmovém eseji Sarah Woodové Lidé lodí. Film je zamyšlením nad rolí migrace v dějinách lidstva. Na základě převzatých výjevů z filmů a poetického textu voiceoveru skládá obraz migrace na pozadí dějin Británie jako námořní velmoci a nepředvídatelného pohybu lidských mas. Porotu zaujala kombinace subjektivního pohledu, historické reflexe a hlavně role samotného pohyblivého obrazu v zobrazování tragických událostí spojených se ztrátou domova. Také ji zaujalo téma pohostinnosti jako klíčového lidského prvku přístupu k těm ostatním.

Zvláštní uznání: Porota uděluje zvláštní uznání Milcho Manchevskému a jeho filmu Konec času. Film na půdorysu několika minut ukazuje v podstatě několikavteřinový výjev z každodenního života. Otevírá tím časové okno s množstvím skrytých detailů oslavujících život. Porotu zaujala především přímočarost režisérova přístupu a jeho schopnost vybudovat napětí ve zdánlivém bezčasí kubánské ulice. Drobné příběhy odhalené nestejným zpomalením pohyblivého obrazu dají vyniknout malým zázrakům, které unikají vnímání při běžné rychlosti toku času.

 

Sekce FASCINACE: EXPRMNTL.CZ

je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentálních filmů, které se vztahují ke skutečnosti a neustávají v pátrání po nových výrazech jejího zpracování na filmový materiál i digitální formáty.

Porotci: Zbyněk BaladránPetra BaladránováMatěj BaladránMarie Anna Baladránová

 • Nejlepší český experimentální dokumentární film 2017: Konzerva (Lucie Navrátilová, Česká republika, 2017)
 • Zvláštní uznání: Tradice (Kateřina Turečková, Česká republika, 2017)

Vyjádření poroty: Porota uděluje cenu 16mm filmové koláži Lucie Navrátilové Konzerva. Film vtipně rozvíjí téma uchovávání a konzervování, s ambicí být také sám uchovávatelem nejen hanáckého folkloru, umírajících stromů, ale i forem vyprávění, které se stávají neadekvátními a pomalu zanikají. Porotu zaujal humorný nadhled a hravost s jakou autorka přistoupila k tématu. Také oceňuje práci s formou. Koláži několika různých vyprávěcích rovin, spojujících se do velmi osobní výpovědi o končícím mládí a nezadržitelném konci všeho, co je spojené s intimním poznáváním světa.

Zvláštní uznání: Porota uděluje zvláštní uznání Kateřině Turečkové a jejímu filmu Tradice. Film, který vznikl jako studentské cvičení na analogové pětatřicítce, poeticky reflektuje Kyjovské tradice spojené se Slováckým folklórem a konzumací pervitinu rozšířenou mezi mládeží. Oficiální podpora města přežívajícím moravským tradicím nenabízí adekvátní společenské vyžití a nechává mladé lidi bez povšimnutí svému osudu. Porota oceňuje jemnou ironii v kloubení starých i nových tradic do nového společenského hybridu. Oceňuje také pokus integrovat pervitin do citlivé vrstvy filmu, kde působí jako zobrazení sněti zabraňující společenské reflexi. Věříme, že se film stane katalyzátorem diskuze i změn ve městě, které na film také finančně přispělo.

 

Sekce PRVNÍ SVĚTLA

uvádí první celovečerní filmy výrazných filmařů z celého světa s cílem sledovat hledání nových forem, proměnu témat a stylů. Tato díla se chtějí stát hlasem v zápase o svobodu a smysl dokumentárního filmu.

PorotciAugustín MasaedoEvgeny GusyatinskiyGiona A. NazzaroHicham FalahJosh Siegel
Studentská porota: Pavel Jan, Barbara Nováková, Varvara Šatunova

 • Nejlepší celovečerní debutový dokumentární film​ 2017: Meteory (Meteorlar, Gürcan Keltek, Turecko, Nizozemsko, 2017) a Panoptic (Rana Eid, Libanon, Spojené arabské emiráty, 2017)
 • Cena studentské poroty: Tvoření Spravedlnosti (The Making of Justice, Sarah Vanhee, Belgie, 2017)

Vyjádření poroty: Porota sekce První světla uděluje první cenu dvěma snímkům. Předesíláme, že naše rozhodnutí je výsledkem našeho kolektivního a stejnoměrného nadšení pro oba snímky. Nejedná se v žádném případě o kompromis plynoucí ze dvou rozporných názorů.​ Vybrané snímky se od sebe vzájemně liší jak formou, tak i vyzněním, oba však promlouvají o temných podtónech doby, ve které žijeme. Oba přinášejí komplexní studii kořenů konfliktů v Turecku, v Libanonu a v dalších krajinách. Na pozadí válek, které jakoby nebraly konce, vidíme tím nejbrutálnějším možným způsobem obnaženy staré zášti. Tvůrci těchto snímků Gürcan Keltek a Rana Eid zde plní své vznešené dokumentární poslání a podávají ostatním svědectví o utrpení, které je před námi účelově skrýváno. Poetičnost jejich krutých obrazů prohlubuje naši vnímavost vůči bolesti jiných. Skýtají nám naději, že dokážeme vystoupit z temnoty, která nás všechny obklopuje. Porota uděluje hlavní cenu sekce První světla filmům Meteory a Panoptic. Vidíme v nich novou inspiraci i šanci pro budoucnost dokumentárního filmu.

Studentská porota: Studentská porota sekce První světla se rozhodla ocenit tvůrce, kterému se podařilo svou jasnou vizí, sebevědomou režií a velkou dávkou lidskosti narušit konvenční pohled na odsouzené. Skrze osudy konkrétních postav a za použití minimalistických filmových prostředků reflektuje obecnou povahu spravedlnosti. Cenu udělujeme filmu Tvoření spravedlnosti režisérky Sarah Vanhee.

 

Sekce KRÁTKÁ RADOST

nabízí výběr nejlepších krátkých filmů - svrchovaných děl, která prozkoumávají na malém a ještě menším prostoru možnosti a sílu dokumentu.

Porotci: online hlasování

 • Nejlepší krátký dokumentární film 2017: Interiéry a exteriéry (Interiors & Exteriors, Ashique Mostafa, Bangladéš, 2017)

 

Sekce SVĚDECTVÍ O POLITICE

jsou prostorem, ve kterém se hlasy a vize prolínají s obrazy a rytmem, obsahová naléhavost s formální neústupností. Soutěžní přehlídka nejpodstatnějších letošních dokumentů s politickým přesahem

Porotci: Josef PazderkaMartin Dokupil ŠkabrahaSaša Uhlová

 • Nejlepší svědectví o politice 2017: Poslední v Aleppu (Last Men in Aleppo, Feras Fayyad, Dánsko, Sýrie, Německo, 2017)

Vyjádření poroty: Oceňujeme mimořádné a autentické svědectví. Film zachycuje nejen lidské drama, ale má i působivé filmové zpracování se silným politickým poselstvím o těch nahoře i o těch dole, a to doslova.

 

Sekce SVĚDECTVÍ O POZNÁNÍ

jsou soutěžní sekcí filmů, které nově definují žánr vědeckého dokumentu. Hranice lidského poznání, hranice zobrazitelného – a možnosti jejich překračování

Porotci: Andrea PrůchováTomáš TycZuzana Holubcová

 • Nejlepší svědectví o poznání 2017: Panický záchvat (Ataque de Pánico, Ernesto Ardito, Argentina, 2017)

Vyjádření poroty: Film představuje komplexní výpověď o vlivu současné moderní společnosti charakterizované výrazným rozvojem globální mediální komunikační sítě na psychiku jedince. Nabízí mezioborovou perspektivu, která propojuje zkoumání přírodních věd s výzkumem současné mediální teorie a kultury. To vše činí srozumitelným jazykem, jenž se dotýká každého z nás a přináší jasné poselství, které lze vztáhnout k naší každodenní žité zkušenosti uvnitř moderní civilizace.

 

Sekce SVĚDECTVÍ O PŘÍRODĚ

jsou soutěžní přehlídkou letošních dokumentů, které vytříbenými filmovými prostředky hovoří o zániku a vzniku, o hrozbách a výzvách, o člověku jako součásti i jako úhlavním nepříteli přírody

Porotci: Anton MarkošIvo BystřičanĽuboš Slovák

Vyjádření poroty: Vybrali jsme film, který nabízí novou perspektivu a přináší formální překvapení.

 

CENA DIVÁKŮ

 

CENA ZA PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII

 • Marcel Ophuls

 

CENA RESPEKTU

 • Cena Respektu za nejlepší televizní, video či online reportáž: Ruličkáři (Janek Rubeš)

 

CENA SILVER EYE

 • Krev a písek (Sand und Blut, Matthias Krepp, Rakousko, 2017)

 

NEJKRÁSNĚJŠÍ FESTIVALOVÝ PLAKÁT