22. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

25. – 30. října 2018

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je slavností autorského dokumentárního filmu a největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě.

Vycházíme z toho, že dokumentární filmy jsou především výsostná umělecká díla. S tím úzce souvisí významnost témat, kterým se věnují.

Celý festival je pro nás artefaktem, který s hravostí vybízí k promýšlení světa z nejrůznějších perspektiv. Nepřejímáme běžné festivalové modely ani rutinní pragmatismus při dramatugické koncepci festivalu. Ji.hlava vzdává hold odvaze a risku.

 

Hosté

V Ji.hlavě s diváky v uplynulých letech diskutovali například spisovatelé Tariq Ali, Carlos A. Aguilera, Natalie Gorbaněvská či nositel Nobelovy ceny Gao Xingjian.

Festivalu se zúčastnilo množství dokumentaristů, například režiséři Godfrey Reggio, Kidlat Tahimik, Peter Tscherkassky, Alberto Serra, Wang Bing, Deborah Stratman, Kirsten Johnson, Mads Brügger, Sandip Ray, Manoel de Oliveira, Basilio Martín Patino, Viktor Kossakovsky, Jørgen Leth, Sergej Loznica, Naomi Kawase, Frederik Wiseman, Ulrich Seidl, Woody Vasulka, Želimir Žilnik, Richard Leacock, Mike Hoolboom, Jean-Pierre Gorin, Herz Frank, Khavn De La Cruz, Fernando Solanas, Artavazd Pelešjan, Vitalij Manskij, Lordan Zafranović, Abbas Fahdel, Flatform, Emmanuel Lefrant, Helena Třeštíková či proslulý animátor Jurij Norštejn.

Mezi filmovými teoretiky do Ji.hlavy zavítali také P. Adams Sitney, Bill Nichols, Guy Gauthier, Raymond Bellour nebo François Jost.

Nizozemský filmový historik Thomas Elsaesser, specializující se na filmové festivaly, charakterizoval Ji.hlavu  jako „jeden z nejoriginálnějších festivalů, jaký kdy navštívil“ a portugalský režisér Manoel de Oliveira ji prohlásil za „Mekku dokumentárního filmu“.

 

Program

Základem festivalového programu jsou soutěžní sekce:

 • Opus bonum je soutěžní sekcí světových dokumentů objevných svými tématy i filmovou řečí,
 • Mezi moři uvádí pozoruhodné snímky ze zemí střední a východní Evropy,
 • Česká radost zpřehledňuje nejnovější domácí tvorbu,
 • První světla jsou průřezovou sekcí debutových filmů uvedených zároveň ve světové, středo- a východoevropské či české soutěži MFDF Ji.hlava,
 • sekce Fascinace věnuje pozornost vyhraněné podobě dokumentárního filmu - světovému experimentálnímu dokumentu,
 • sekce Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentálních filmů,
 • Krátká radost nabízí výběr nejlepších evropských krátkých filmů.
 • Svědectví o politice vytvářejí prostor, ve kterém se hlasy a vize prolínají s obrazy a rytmem, obsahová naléhavost s formální neústupností.
 • Svědectví o poznání jsou soutěžní sekcí filmů, které nově definují žánr vědeckého dokumentu.
 • Svědectví o přírodě jsou soutěžní přehlídkou dokumentů, které hovoří o zániku a vzniku, o hrozbách a výzvách, o člověku jako součásti i jako úhlavním nepříteli přírody.

Další programové sekce představují aktuální dění na české i zahraniční dokumentární scéně, Reality.tv se zaměřuje na neobvyklé televizní reality show, sekce Doc-fi zkoumá hranice mezi dokumentem a fikcí, na četných Masterclasses hovoří tvůrci s diváky o principech své práce, Průhledné bytosti jsou retrospektivními profily významných filmařů.

 

Ji.hlava Industry Program

Už šestnáctým rokem je tak důležitou součástí ji.hlavského festivalu Ji.hlava Industry Program určený právě filmovým profesionálům. Projekt Emerging Producers představuje nastupující generaci evropských producentů. Inspirační fórum je platformou pro setkávání s výraznými osobnostmi a hledání nových témat a pohledů na současnost. Festival Identity propojuje festivalové pořadatele a dramaturgy ze všech částí světa. Význam experimentálního filmu ve festivalovém programu podtrhuje Konference Fascinace představující možnosti distribuce experimentálních snímků napříč kontinenty. Kromě toho každoročně zveme na panel Docu Talents tvůrce ze střední a východní Evropy a dáváme jim možnost zde vůbec poprvé představit svá dokončovaná díla.

V neposlední řadě organizuje MFDF Ji.hlava soutěžní výstavu Nejlepších festivalových plakátů, množství Masterclasses a dalších industry aktivit. Tradiční součástí festivalu je i trh East Silver, který nabízí přehled nejnovější tvorby zemí střední a východní Evropy, a workshop Ex Oriente Film. Obě tyto součásti programu pro profesionály jsou pořádány Institutem dokumentárního filmu (IDF, www.dokweb.net) ve spolupráci s MFDF Ji.hlava.

 

Celoroční aktivity

Festival dále organizuje panel Docu Talents. Ten je místem prvního představení právě dokončovaných dokumentárních filmů z východní Evropy.

Během roku MFDF Ji.hlava rovněž organizuje festivalové ozvěny v České republice, na Slovensku, v Bruselu, Užhorodu či Kyjevě a podílí se na pravidelných projekcích dokumentárních filmů za účasti tvůrců v pražském artovém kině Světozor v rámci Dokumentárního pondělí. Pořádá také Živé kino – letní promítání vybraných českých dokumentárních filmů na netradičních místech v Jihlavě a Praze.

Festival se navíc spolu s distribuční společností Verbascum Imago podílí na projektu Česká radost v českých kinech, který zprostředkovává kinodistribuci vybraných českých dokumentárních filmů v českých a slovenských kinech.

MFDF Ji.hlava taktéž inicioval vznik Centra dokumentárního filmu v Jihlavě, jež bylo otevřeno na podzim 2014 a které je prostorem pro soustředěné zkoumání i rozbíhavé objevování dokumentární kinematografie v několika úrovních současně (vzdělávání, knihovna, videotéka, výzkum).

Naše další aktivity zahrnují vydávání odborné literatury, tištěné kritické přílohy a on-line periodika dok.revue a iniciování dalších kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit.

 

Další projekty

 • V roce 2004 jsme založili a společně s IDF pořádali východoevropský trh East Silver.
 • V letech 2005 - 2009 byl MFDF Ji.hlava spolupořadatelem Panelu připravovaných českých dokumentárních filmů.
 • Od roku 2007 se tým jihlavského festivalu podílel na proměně tradičního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc.
 • Jihlavský festival je spoluzakladatelem sdružení evropských dokumentárních festivalů s názvem Doc Alliance, jehož je od roku 2008 členem.

 

Staňte se Doc.Manem!

Chceme vám být co nejblíže, buďte nám i vy o krok blíž. Sdílejte s námi radost z dobrých dokumentárních filmů a pomáhejte ji vytvářet. I dokumentární film potřebuje své hrdiny. Buďte součástí Ji.hlavy i rozmanitých aktivit pořadatele festivalu, spolku DOC.DREAM, mezi něž patří vydávání odborné literatury, kritického periodika dok.revue i mnohé další kulturní, společenské a vzdělávací činnosti.

Staňte se Doc.Manem!