Sborník DO VI / 2008

šéfredaktor a editor: Andrea Slováková
redakční kruh: Andrea Slováková, Petr Kubica, Marek Hovorka
spolupracoval: Alice Lovejoy (Czechoslovak Army Film), Pavla Jonsson and Molly Merryman (Feminist Documentary)
obálka a výtvarná redakce: Juraj Horváth
technická redakce: Jiří Fogl
korektura: Jiří Fogl, Kateřina Králíková, Petr Pláteník, Kamila Boháčková, Kevin Johnson
nakladatelství: JSAF / Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jilava
rok vydání: 2008
počet stran: 206
ISBN: 978-80-87150-04-7


 

Cena: 30 

Hraniční oblasti dokumentárního filmu byly pro jihlavský festival vždy důležitým průzkumným polem. Od roku 2003 vznikla pro hybridní podoby dokumentu samostatná sekce Fascinace. Průhledem konceptu modernity a postprodukce se na tyto filmy podíval i sborník DO. Průhlednou bytostí je americký dokumentarista a významný představitel direct cinema Frederick Wiseman, který během čtyř desetiletí téměř k dokonalosti propracoval observační metodu a práci se střihem, jímž do nezúčastněných sekvencí vnáší kritiku a ironii. Texty o jeho tvorbě doplňují jeho vlastní úvahy o střihu. Promýšlí, jak jedenapůlhodinovou scénu vyprávět v několika minutách nebo jak zvolit pro každý film k němu vhodný typ střihu. Kapitola k sekci Od feminismů k maskulinitě a prostory mezi uvádí reflexi tvorby Yvonne Rainerové či Carolee Schneemannové i užitečný text definující filmové žánry z těchto meziprostorů. V sešitě Teorie je umístěn pohled na vztah města a filmu, dále překlad první části klíčového textu v teorii dokumentu – dokumentárních modů reprezentace podle amerického teoretika Billa Nicholse a představení kognitivní analýzy ve vztahu k avantgardním filmům. V Anglickém sešitě uvádíme zahraničním čtenářům některé důležité texty o české dokumentární krajině.


Obsah čísla:

str. 7   Úvod

PRŮHLEDNÁ BYTOST FREDERICK WISEMAN
str. 11 Mezi neutralitou a angažovaností / Pavel Bednařík;
str. 21 Dokumentární filmy Freda Wisemana: Teorie a stavba / Bill Nichols;

str. 33 Wisemanův exkurz za hranice USA / Matěj Dostálek;
str. 37 Střih jako čtyřsměrná konverzace / Frederick Wiseman;
str.43  Radost střihačské práce / Frederick Wiseman;

FASCINACE / EXPERIMENTÁLNÍ DOKUMENT
str. 47 Čas pro postprodukci / Kamila Boháčková;
str. 51 Midden Davida Dinnella / Mike Hoolboom;

K FEMINISTICKÉMU DOKUMENTU
str. 55 Americký experimentální ženský film / E. Ann Kaplanová;
str. 67 Realistická debata ve feministickém dokumentu / E. Ann Kaplanová;
str. 83 Carolee Schneemannová / Ruby Richová;
str. 95 Dokumentární film / Richard C. Bartone;

ČESKOSLOVENSKÝ ARMÁDNÍ FILM
str. 107 Umělecká kinematografie a vojenství / Alice Lovejoy;
str. 113 Filmy v uniformě / Václav Šmidrkal;
str. 119 K možnostem estetické a umělecké hodnoty vojenských filmů / Michal Bregant;

TEORIE
str. 127 Dokumentární mody reprezentace / Bill Nichols;
str. 139 Ruttmannův Berlín: Natáčení v „prázdném prostoru“? / Martin Gaughan;
str. 151 Je kognitivní přístup k avantgardnímu filmu nevhodný? / James Peterson;

VÝCHODNÍ STŘÍBRO
str. 161 MAAT / Viktor Kosakovský, Viktorie Belopolská;
str. 169 Hello place, hello komplexity / Annett Buschová;

ANGLICKÝ SEŠIT
str. 177 On Art Cinema and the Military / Alice Lovejoy;
str. 185 I don’t even want to say it – interview with Karel Vachek / P. Kubica, M. Hovorka, A. Slováková
str. 193 Official Documents Can Tell Lies Just Like People Do – interview with Lukáš Přibyl / Andrea Slováková
str. 199  The film avant-garde in the service of industry and trade / Petr Szczepanik;

str. 205 Resumé.