Sborník DO II / 2004

šéfredaktor: Petr Kubica
redakce: Andrea Slováková
redaktoři sešitů: Galina Kopaněva (Východní stříbro), David Čeněk (Jean Rouch, Santiaho Álvarez), Petr Kubica (Jørgen Leth), Pavel Bednařík (Michael Moore), Kateřina Čamrová (Setkání s Tváří), Bohuslav Hruška (Alexander Kluge), Andrea Slováková (Ticho vnějšku, Teorie, České myšlení)
obálka a výtvarná redakce: Juraj Horváth
korektura: Kateřina Čamrová
technická redakce: Pavel Novák
nakladatelství: JSAF / Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava
rok vydání: 2004
počet stran: 334


 

Cena: 30 

Druhý sborník DO, rozšiřující hranice myšlení o dokumentárním filmu, přináší sešity věnované tvorbě výjimečných autorů: dánského režiséra, básníka, spisovatele a sportovního komentátora Jørgena Letha, klasika evropské filmové moderny, iniciátora nového německého filmu, režiséra a esejisty Alexandra Klugeho, kubánského avantgardního režiséra politických dokumentů Santiaga Álvareze, významného autora antropologických filmů, představitele francouzského cinéma vérité, režiséra širokého záběru Jeana Rouche či amerického provokatéra Michaela Moora. Obsahuje původní teoretické stati, rozhovory, kritiky. Sborník je rozdělen do monotematických sešitů, z nichž některé jsou přímo propojené s aktuálním ročníkem festivalu, další jsou naplněny původními i překladovými texty zásadními pro uvažování o dokumentárním filmu. V teoretickém sešitu se dočtete o metodě found footage anebo sémio-pragmatickém přístupu Rogera Odina. V přesahových kapitolách se představuje významný kulturně-společenský časopis šedesátých let Tvář.


Obsah čísla:


str.5 Úvod;

PRŮHLEDNÁ BYTOST JØRGEN LETH
str.9 Pracovní krédo / Jørgen Leth;
str.11 Texty o filmu / Jørgen Leth;
str.13 Jde o to důvěřovat jednoduchosti / Jørgen Leth;
str.23 Encyklopedie / Jørgen Leth;
str.25 Nové výjevy z Ameriky / Jørgen Leth;
str.29 Pět překážek;
str.33 Jørgen Leth;
str.55 Člověk erotický;
str.57 Fragmenty;

PRŮHLEDNÁ BYTOST SANTIAGO ÁLVAREZ
str.61 Avantgardní filmař ve službách revoluce; Santiago Álavarez / David Čeněk;
str.65 Umění a angažovanost / Santiago Álvarez;
str.67 Jsem tvor společenský / Mario Jacob;

FENOMÉN MICHAEL MOORE
str.73 Rozpárat americký sen — Michael Moore / Pavel Bednařík;
str.85 Záleží na vás, jak to skončí / Gavin Smith;
str.93 Bush je křesťan? Adolf Hitler byl taky. / Kurt Vonnegut jr.;
str.95 Michael Moore je velký, tlustý hloupý bílý muž / David T. Hardy a Jason Clarke;
str.97 Děkovná řeč při přebírání Zlaté palmy za Fahrenheit 9/11... / Michael Moore;

VÝCHODNÍ STŘÍBRO
str.101 Východní stříbro;
str.103 Pojednávám své filmy jako... / Galina Kopaněva;
str.107 Film vtrhl do sféry vnitřního světa jeho autora / Viktorie Bělopolskaja;
str.111 Mí hrdinové jsou schopni hlubokých citů / Zoja Košelevová;
str.115 Dvakrát o produkci a distribuci dokumentů v Rusku / Galina Kopaněva;
str.117 Dvakrát o produkci... / Galina Kopaněva;
str.119 Mezi dokumentem a hraným filmem / Galina Kopaněva;
str.123 Tři etapy dokumentárního filmu / Zara Abdulajeva;
str.127 I dokumentární reportáže... / Alexander Lipkov;

OSOBNOST JEAN ROUCH
str.133 Jean Rouch / David Čeněk;
str.141 Pravdivé a lživé / Jean Rouch;
str.151 Otcové zakladatelé / Jean Rouch;
str.157 Střih: Koncert pro dva pohledy a čtyři ruce / Danièle Tessier;

OSOBNOST ALEXANDER KLUGE
str.163 Alexander Kluge / Milan Klepikov;
str.165 Realistická metoda a tzv. „filmovost“ / Alexander Kluge;
str.171 Slovo a film / Alexander Kluge, Edgar Reitz, Wilfried Reinke;
str.177 Důvěra je nejkrásnějším omylem lidstva;

TEORIE
str.183 Lifted footage / Martin Kaňuch;
str.189 Sémio—pragmatický přístup k dokumentárnímu filmu / Roger Odin;
str.197 Dokumentární český film dokumentální / Jan Gogola ml.;
str.205 Thierry Garrel: Dokument je stroj na myšlení / Dominique Païni;
str.211 Ramonet o médiích: Všechno špatně (až na Ramoneta) / Bohuslav Blažek;
str.217 Hledání svého místa / Jan Gogola ml.;
str.225 Život na odvrácené straně měsíce / Richard Leacock;

TICHO VNĚJŠKU
str.235 Ožiwlost filmu / Jan Kršňák;
str.241 24 vteřin za obrázek / Ted Hiebert, Andrea Slováková;
str.249 Fotografie neboli psaní světlem / Jean Baudrillard;

SETKÁNÍ S TVÁŘÍ
str.257 Tvář šedesátých let / Kateřina Čamrová, Marek Hovorka;
str.259 O diskusích, velké literatuře a Bohumilu Hrabalovi / Jan Lopatka;
str.265 Básník rozpolceného světa / Vladimír Kafka;
str.275 Nechybí nám pokora? / Václav Klaus;
str.277 Paradox centralismu / Václav Klaus;
str.279 Zjevení a zánik / Georg Trakl;
str.281 Pátý hlas archandělský... / Jiří Kuběna;
str.285 Viníci tohoto světa / Emanuel Mandler;
str.293 „Andělé noci“ / Bohumil Doležal;
str.301 Hrdinové naší doby / Bohumil Doležal;
str.303 Sisyfové a pravda / Jan Nedvěd;

ČESKÉ MYŠLENÍ O DOKUMENTU
str.307 Půvaby (ne)záměrnosti / Kamila Boháčková;
str.311 Několik let v absolutním jinde / Tomáš Ruta;
str.315 Co se děje za zavřenými dveřmi? / Eliška Děcká;
str.319 Na doslech / Sylva Poláková;

PŘESAH
str.323 Labutí píseň / Louis Buňuel;

str.333 Summary.