CZ/Swiss Know-how Exchange

 • Praha, Jihlava // říjen 2015

 • Ženeva, Nyon // duben 2016

CZ/Swiss Know-how Exchange byl pětidenní program pro české a švýcarské profesionály, který umožnil zástupcům filmových institucí obou zemí nahlédnout do zázemí a chodu klíčových filmových institucí a navázat spolupráci. Program zahrnoval účast zástupců švýcarských institucí na 19. Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava a účast jejich českých protějšků na 47. Visions du Réel v Nyonu.

 

Swiss & Czech Connection

MFDF Ji.hlava // říjen 2015

 • Panelová diskuze: Sharing the Swiss Experience
  Zástupci klíčových, primárně na film zaměřených švýcarských institucí veřejně diskutovali o současných trendech ve švýcarské kinematografii se zvláštním zřetelem na dokumentární filmy. Účastníci diskuze tak mohli získat informace z první ruky a nových perspektiv – ať už šlo o pohled filmové školy, filmového fondu, velkého dokumentárního filmového festivalu, národního archivu nebo jiného zásadního profesionála. Mezi diskutovanými tématy se objevila například tato: Jak všechny tyto instituce přispívají k tomu, aby se vy Švýcarsku vyvíjelo zdravé prostředí pro film? Jaké jsou hlavní problémy, se kterými se setkávají?
 • Programová sekce: Swiss Connection
  Cinéma du réel, kinematografie skutečností, představuje formálně i mediálně otevřenou kinematografickou praxi oscilující kolem filmového eseje. Konceptuální tvůrce cinéma du réel Jean Perret vybral nejlepší snímky z čerstvé tvorby svých studentů.
  Vybrané filmy: Bárka (Pablo Briones) / Most mezi nebem a zemí (Zahra Vargas) / Neděle s Traute (Raphaël Harari) / Posunky a chvění (Nalia Giovanoli) / Roger, neznámý dědeček (Zoé Rossion) / Sálající hory (Laura Morales) / Tacacho (Felipe Monroy)

Nyon // duben 2016

 • Programová sekce: Czech Connection
  Současná česká studentská dokumentární tvorba z produkce FAMU se představila v sekci Czech Connection na 47. Visions du Réel v Nyonu, studenti se zapojili do Industry programu festivalu.

 

<< zpět na úvodní stránku

 

Projekt byl podpořen z Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.