DOC.STREAM NORWAY

Nová součást programu MFDF Ji.hlava vzešlá z partnerství s norskými filmovými institucemi, ale též z přirozené potřeby rozšířit a zároveň více propojit naše programové a Industry aktivity.

Projekt DOC.STREAM: Nové podněty pro česko-norské dokumentární prostředí vzniknul ve spolupráci se Západonorským filmovým centrem a Mezinárodním filmovým festivalem v Bergenu.  Inspiroval se stávajícími platformami, workshopy a dalšími mezinárodními projekty MFDF Ji.hlava určenými jak veřejnosti, tak filmovým profesionálům. Jeho jádrem byly rozmanité, avšak vzájemně úzce propojené aktivity v Česku i Norsku.

Cílem DOC.STREAMu bylo propojení filmových profesionálů z obou partnerských zemí, ale také prezentace národní dokumentární kinematografie širší veřejnosti. Vedle debat a setkání filmových profesionálů z různých institucí a různých oblastí filmového průmyslu představil DOC.STREAM i nové trendy domácí dokumentaristiky v partnerské zemi. Součástí prezentace byly jak retrospektivy, tak i masterclasses významných tvůrců či teoretiků. Jednou z ambic projektu tak bylo představit dokumentární kulturu i průmysl jak profesionálům, tak širší veřejnosti. Kromě vzájemné inspirace vnímáme DOC.STREAM i jako možný počátek prozkoumávání nových cest filmové distribuce a budování užší spolupráce.

DOC.STREAM čerpal z mnohaleté zkušenosti MFDF Ji.hlava s organizováním specifických projektů pro filmové profesionály a navázal na dlouhodobou snahu Ji.hlavy o propojení zástupců jednotlivých filmových profesí na poli dokumentárního filmu jak na národní, tak na mezinárodní (především evropské) úrovni.

 

Aktivity projektu DOC.STREAM NORWAY:

 

<< zpět na úvodní stránku

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.