DOC.STREAM Iceland

Cílem projektu projektu DOC.STREAM Iceland je propagace islandské dokumentární kinematografie v ČR a posílení spolupráce mezi islandskými a českými filmovými profesionály.

DOC.STREAM Iceland vychází z bohaté zkušenosti s organizací mezinárodních projektů a workshopů pro veřejnost, filmaře a filmové profesionály a přirozeně navazuje na dlouhodobou snahu spolku DOC.DREAM o popularizaci žánru jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

 

Aktivity projektu DOC.STREAM Iceland:

 • Studijní cesta a pracovní setkání zástupců MFDF Ji.hlava s islandskými partnery
  Cesta se uskutečnila v druhé polovině srpna 2016, její náplní byly schůzky s partnery projektu a návštěva výzkumného místa – střihačského stolu v Icelandic National Film Archive, kde byl proveden výběr filmů, které jsou dostupné pouze na filmových kotoučích. Na Islandu proběhly také schůzky s budoucími účastníky stávajících workshopů Ji.hlava Industry Programu MFDF Ji.hlava – Festival identity a Inspirační fórum.

 • Filmový program na 20. MFDF Ji.hlava 2016: Průhledná krajina: Island
  Dramatická příroda a melancholie zápasu s ní neukazují jen mnohost způsobů, jak natočit vybuchující sopku, ale i sociální otázky, ať už v analytické observaci, nebo ironické inscenaci.

 • Příznaky uplynulosti: Výstava současného islandského videoartu
  Islandská výtvarná scéna je nesmírně bohatá na pohyblivé obrazy. Reflexe aktuálního dění i nadčasové existenciální otázky reflektuje do hloubky vrstev významů i formálně inovativně a učinila z audiovizuálních obrazů v galeriích podstatné společenské i umělecké výpovědi. Ve výběru ze současného videoartu prezentujeme jak autory známé již i za hranicemi Islandu, tak i výjimečná díla zatím známá pouze lokálně, např. z díla studenta Islandské výtvarné školy.

 • Masterclasses
  Dva workshopy významných islandských filmových tvůrců (tzv. masterclasses) přinesou zevrubné vhledy do metod jejich dokumentární práce a tvůrčích rozhodnutí a do autorských stylů a kinematografického myšlení těchto výjimečných osobností dokumentárního světa.

 • Zapojení islandských filmových profesionálů do Ji.hlava Industry Programu a jejich setkání s českými filmovými profesionály
  Pět zástupců islandského filmového průmyslu se kromě svých projekcí a workshopů zúčastní stávajících aktivit otevřeného programu Ji.hlava Industry – programu pro filmové profesionály, kteří se účastní MFDF Ji.hlava. Ten se zaměřuje na propojení filmových profesionálů z různých zemí a umožňuje navázání nových kontaktů či budoucí spolupráce v oblasti vývoje, koprodukce či distribuce filmů. Dále se islandští filmoví profesionálové v Jihlavě zúčastní Industry aktivit zaštítěných významnými českými filmovými institucemi, jako například Českou televizí, Národním filmovým archivem nebo Státním fondem kinematografie (setkání, panelové prezentace a diskuze), seznámí se se zástupci českých klíčových filmových institucí a budou tak moci rozvíjet potenciál pro další islandsko-českou spolupráci, případně koprodukce.

 

<< zpět na úvodní stránku

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.