Doc.stream // Aktuálně

Tisková zpráva: Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Ministerstvo financí, 16. 5. 2016

 

------------------------------------

Tisková zpráva: Projekt DOC.STREAM vyzval ke spolupráci se švýcarskými filmovými institucemi

Účastníci projektu DOC.STREAM se v polovině dubna letošního roku vydali do švýcarského Nyonu, Lausanne a Ženevy. Zástupci českých filmových institucí z  Národního filmového archivu, Státního fondu kinematografie, Českého filmového centra, FAMU a Doc Alliance Films se setkali se svými švýcarskými protějšky. Pětice mladých dokumentaristů měla možnost prezentovat svoji tvorbu před zahraničním publikem na festivalu Visions du Réel v sekci Generation.

Mezi témata setkání patřily odlišnosti ve fungování umělecké a filmové školy, rozdíly ve švýcarském a českém přístupu k filmové tvorbě či možnost spolupráce mezi FAMU a ženevskou uměleckou školou ECAL prostřednictvím výměnných studijních pobytů.

Více se dočtete v tiskové zprávě ZDE.

 

------------------------------------

Tisková zpráva: Mladí čeští dokumentaristé předvedou současnou českou tvorbu ve Švýcarsku

Pětice mladých dokumentaristů bude prezentovat českou dokumentární tvorbu na mezinárodním filmovém festivalu Visions du Réel v rámci projektu DOC.STREAM Switzerland.

„Chceme dát příležitost začínajícím dokumentaristům zviditelnit se a promítat své filmy za hranicemi naší republiky, získat zpětnou vazbu od zahraničních diváků, a tak jim zprostředkovat cestu do světa. Pět vybraných dokumentaristů bude mít možnost setkat se s profesionály i studenty z jiných filmových škol, stejně jako účastnit se různých součástí festivalového programu pro filmové profesionály,“ vysvětlila Tereza Swadoschová, vedoucí projektu DOC.STREAM Switzerland.

Více se dočtete v tiskové zprávě ZDE.

 

------------------------------------

Tisková zpráva: Ozvěny Ji.hlavy v norském Bergenu uzavřely výjimečný projekt DOC.STREAM

V únoru se poprvé uskutečnily Ozvěny Ji.hlavy v druhém největším norském městě Bergenu. Ty navázaly na podzimní retrospektivu českých snímků uvedenou na bergenském festivalu jako součást celoročního česko-norského projektu Doc.Stream, iniciovaného jihlavským festivalem.

„V průběhu uplynulého půl roku vidělo na třicet českých a norských dokumentů přes tisíc diváků. Také se podařilo zrealizovat desítky pracovních setkání českých a norských filmových profesionálů včetně prohlídek nejvýznamnějších národních filmových institucí. Čeští a norští filmaři i diváci si nikdy nebyli blíž,“ raduje se Tereza Swadoschová, vedoucí projektu Doc.Stream.

Další informace o ji.hlavských ozvěnách v Bergenu a projektu DOC.STREAM se dozvíte v tiskové zprávě ZDE.

 

 

------------------------------------

Ozvěny MFDF Ji.hlava v Bergenu

Výběr nápaditých českých dokumentárních filmů uvedených na 19. ročníku MFDF Ji.hlava 2015.
>> 7. – 9. února 2016  | Cinemateket USF | Det Akademiske Kvarter | Østre
>> vstup volný | diskuze s režiséry

Celý program Ozvěn naleznete ZDE.

 

------------------------------------

DOC.STREAM NORWAY: Mediální ohlasy

Projděte si výběr z mediálních ohlasů na stopu, kterou norský program zanechal na MFDF Ji.hlava.

Výběr z mediálních výstupů čtěte, sledujte a poslouchejte ZDE.

 

------------------------------------

DOC.STREAM Ukraine: Reporty studentů z 19. MFDF Ji.hlava

Reporty vybraných ukrajinských studentů z 19. MFDF Ji.hlava si můžete přečíst zde.

 

------------------------------------

DOC.STREAM Norway: CZ/NOR Know-how Exchange a filmový a Industry program na 19. MFDF Ji.hlava

Stejně jako jejich švýcarští kolegové, také norští filmoví profesionálové a zástupci filmových institucí absolvovali na přelomu října a listopadu další část projektu DOC.STREAM – CZ/NOR Know-how Exchange. Norská stopa se pak výrazně prolínala filmovým i industry programem 19. MFDF Ji.hlava.

Norští profesionálové se nejprve v Praze účastnili samostatného pracovního setkání CZ/NOR Know-how Exchange, v rámci něhož navázali na diskuze s vybranými českými profesionály, jejichž první část se odehrála na konci září v norském Oslu. Následně měli také možnost navštívit vybrané české filmové instituce (FAMU, Státní fond kinematografie, Národní filmový archiv, Film Europe, Česká televize).

Programu se zúčastnili tito filmoví profesionálové a pozorovatelé:

Norsko

 • Kristine Skaret | poradkyně pro dokumentární tvorbu | NFI
 • Ketil Magnussen | zakladatel a programový ředitel | Oslo Dokumentarkino
 • Petter Boee | odborný asistent | Westerdals - Oslo ACT
 • Lars Gaustad | vedoucí oddělení pro film a digitální knihovnu | Norská národní knihovna
 • Ola Waagen | režisér
 • Donia Lina Nilsen | vedoucí mediální komunikace a editorka katalogu | Bergen IFF
 • Endre Eidsaa Larsen | filmový publicista
 • Kaja Westerhagen Jakobsen, Fredrik Wold-Hansen, Kim Andreas Dalskau | studenti filmové školy (účastnili se programu jako pozorovatelé) | Westerdals - Oslo ACT

Česká republika

 • Helena Bezděk Fraňková | ředitelka | Státní fond kinematografie
 • Michal Bregant | generální ředitel | Národní filmový archiv
 • Ondřej Šejnoha | ředitel FAMU Studio | FAMU
 • Pavel Jech | děkan | FAMU
 • Ivan Hronec | výkonný ředitel | Film Europe
 • Martin Černý, Rozálie Kohoutová, Daniela Staníková | další zástupci českého filmového prostředí (účastnili se programu jako pozorovatelé)
 • Marek Hovorka | ředitel, člen programové rady | MFDF Ji.hlava (moderátor programu CZ/NOR Know-how Exchange)

 

DOC.STREAM Norway na MFDF Ji.hlava

 

------------------------------------

DOC.STREAM Switzerland: CZ/SWISS Know-how Exchange a Swiss Connection na 19. MFDF Ji.hlava

Na konci října se v Praze a na MFDF Ji.hlava uskutečnila první část programu DOC.STREAM Switzerland.

V Praze měli profesionálové ze Švýcarska v rámci programu CZ/SWISS Know-how Exchange po společném obědě se svými českými protějšky a bloku prezentací s moderovanou diskuzí možnost navštívit vybrané české filmové instituce (FAMU, Státní fond kinematografie, Národní filmový archiv, Film Europe, Česká televize).

Programu se zúčastnili tito švýcarští filmoví profesionálové:

 • Jean Perret | vedoucí Katedry filmu | HEAD Geneve (Geneva University of Art and Design)
 • Rachel Noël | koordinátorka bakalářského studijního programu | ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne
 • Edgar Hagen | ředitel oddělení dokumentárních filmů | FOCAL
 • Rete Guetg | spoluzakladatelka a členka rady | shnit International Shortfilmfestival / Bernese Film Association
 • Fiona Ziegler | režisérka

FOTOGALERIE ZDE

Na jihlavském festivalu se pak v programové sekci Swiss Connection představilo sedm současný švýcarských studentských dokumentárních filmů. Dramaturgii této sekce zaštiťoval Jean Perret, ředitel filmové Katedry HEAD Genève, který se projekcí i následujících diskuzí osobně účastnil.

V rámci otevřeného industry programu MFDF Ji.hlava se následně uskutečnila panelová diskuze, během níž zástupci švýcarských na film zaměřených institucí sdíleli své zkušenosti a diskutovali o současných trendech ve švýcarské kinematografii se zvláštním zřetelem na dokumentární filmy.

FOTOGALERIE ZDE

 

------------------------------------

Tisková konference projektu DOC.STREAM Norway

Dne 26. října se konala tisková konference a setkání účastníků projektu DOC.STREAM Norway. Setkání se odehrálo v prostorách Velvyslanectví Norského království v Praze za účasti její excelence Siri Ellen Sletner, norské velvyslankyně v ČR.

Fotografie z události naleznete v galerii.

 

------------------------------------

První část CZ/NOR Know-how Exchange a české dokumenty na MFF v Bergenu

DOC.STREAM Norway posiluje vazbu mezi filmovým prostředím v ČR a Norsku a usiluje o vzájemný rozvoj filmové scény obou zemí několika cestami a aktivitami.

Projekt zahájí CZ/NOR Know-how Exchange, která se odehraje 24. - 25. září v Oslu. Během ní se setkají zástupci klíčových filmových institucí z obou zemí, aby sdíleli své zkušenosti a diskutovali o možnostech rozvoje svých aktivit a o jejich působení a vlivu na národní filmový průmysl. Čeští filmoví profesionálové se posléze přesunou na filmový festival do Bergenu.

Druhá část CZ/NOR Know-how Exchange se uskuteční v Praze a na MFDF Ji.hlava na konci října.

V Norsku budou českou filmovou scénu a české instituce reprezentovat:

 • Michal Bregant – generální ředitel, Národní filmový archiv
 • Lucia Gertli  - výkonná ředitelka, Film Europe
 • Jiří Vlach – pedagog, FAMU
 • Kateřina Vojkůvková – tajemnice Rady, Státní fond kinematografie
 • Kamila Zlatušková – kreativní producentka, Česká televize
 • Jindřiška Bláhová – šéfredaktorka časopisu Cinepur, odborná asistentka na Katedře filmových studií na FF Univerzity Karlovy
 • Lucie Česálková – filmová teoretička a kritička, šéfredaktorka časopisu Iluminace, odborná asistentka na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU v Brně
 • Vít Janeček – dokumentarista, novinář a pedagog na FAMU

Norské filmové prostředí představí:

 • Petter Wallace – vedoucí nezávislé produkce, NRK
 • Peter Boe – pedagog, Westerdals
 • Petri Kemmpinnen – generální ředitel, Nordisk TV & Film Fond
 • Ketil Magnussen – zakladatel a programový ředitel, Oslo Dokumentarkino
 • Kristine Ann Skaret – poradce pro dokumentární film, Norský filmový institut (Norwegian Film Institute)

 

Na bergenském festivalu bude také představena sekce s podtitulem “Rodinné vztahy objektivem českých filmařů”. Ta nabídne originálně tematicky zaměřený průřez aktuální českou dokumentární tvorbou.

“Při sestavování programu české sekce, která má prezentovat českou kulturu v Norsku, jsme prošli opravdu velkou řadu českých filmů," uvedl ředitel MFF v Bergenu Tor Fosse. "U českých dokumentárních filmů z poslední doby jsme pak narazili na několik zajímavých témat a rozhodli se vybrat takové filmy, u nichž je hlavním motivem pohled na rodinné vztahy a útrapy spojené se snahou – či nemožností - být spolu."

Návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu v Bergenu se tak mohou těšit na české dokumenty Nízký let (Jan Šikl, 2006), Stále spolu (Eva Tomanová, 2014), K oblakům vzhlížíme (Martin Dušek, 2014), Danielův svět (Veronika Lišková, 2014), Jenica & Perla (Rozálie Kohoutová, 2015) a Mat Goc (Dužan Duong, 2014).

Více informací o promítaných filmech i časovém programu naleznete zde či na webu MFF Bergen.

 

------------------------------------

České a norské dokumentární prostředí se spojí prostřednictvím platformy DOC.STREAM

První aktivity nové bilaterální platformy DOC.STREAM Norway, která má na základě spolupráce mezi Českou republikou a Norskem přispět k rozvoji dokumentárního prostředí a propagaci národní dokumentární tvorby v obou zemích, odstartují v Oslu a Bergenu již na konci září. Přípravy na zahájení programu jsou v plném proudu a jejich prvním zásadním bodem bylo navázání spolupráce s nejdůležitějšími norskými filmovými institucemi.

Zástupkyně organizace DOC.DREAM, organizátora projektu, proto navštívily v červnu Norsko a obě místa konání plánovaných aktivit – Oslo i Bergen. Během řady podnětných setkání pak navázaly kontakty s institucemi, které mají zájem se do česko-norské spolupráce zapojit. Mezi jinými se jim podařilo zahájit spolupráci s Norským filmovým institutem, který představuje klíčovou instituci norského filmového průmyslu a bude se podílet na realizaci programu odehrávajícím se v Oslu. Zde se ve dnech 24. a 25. září v rámci akce DOC.STREAM Know-how Exchange setkají zástupci vybraných českých a norských institucí působících v oblasti filmu. Cílem setkání je tyto instituce propojit, umožnit jim vzájemné sdílení zkušeností a rozproudit tak diskuzi o možnostech rozvoje v oblasti dokumentárního filmu a jeho podpory.

Další jednání proběhla v Bergenu a týkala se především českých dokumentárních filmů, které budou zastoupeny v programu 16. Mezinárodního filmového festivalu v Bergenu, konaného 23. - 30. září 2015. Na něm se v samostatné sekci představí průřez českou dokumentaristikou posledních let za přítomnosti autorů vybraných snímků.

V říjnu se pak čeští filmoví profesionálové i zájemci z řad veřejnosti mohou těšit na pokračování programu v Praze a v Jihlavě v době konání 19. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Na začátku roku 2016 projekt zakončí Ozvěny MFDF Ji.hlava v Bergenu.

Česko-norská platforma DOC.STREAM během následujících měsíců přiveze do Norska české dokumenty, jejich režiséry i další filmové profesionály. Stejně tak se mohou čeští diváci a filmoví profesionálové těšit na norský program na jihlavském dokumentárním festivalu a na setkání se zástupci norského filmu. Aktivity projektu propojí významné filmové instituce v ČR a Norsku a přispějí tak k rozvoji vzájemné spolupráce a filmového prostředí v obou zemích. Zároveň mají čeští diváci možnost seznámit se s norskou dokumentaristikou a čeští režiséři představit svou tvorbu v Norsku.

Projekt DOC.STREAM Norway byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více informací o projektu naleznete zde.

 

------------------------------------

Přihlašování na Know-how Exchange v Norsku spuštěno

Do 19. srpna se můžete přihlašovat na Know-How Exchange v Norsku (Oslo, Bergen IFF / 24. 9. - 28. 9. 2015)!

Více informací zde.