Napříč Brazílií: Obrazy z vnitrozemí a brazilských hranic

Ao redor do Brasil: Aspectos do interior e das fronteiras brasileiras

Ao redor do Brasil: Aspectos do interior e das fronteiras brasileiras

Kamera: Luiz Thomas Reis
Střih: Luiz Thomas Reis
Barva: Black and white
Synopse

Začátkem dvacátého století zahájil v Brazílii činnost tzv. Rondonův úřad. Jeho zakladatel si vytkl nemalý cíl: silnicemi a telegrafními dráty spojit rozsáhlé brazilské vnitrozemí s pobřežím. Činností úřadu expandovala centrální správa do celé země a zároveň se nově definovala národní jednota zahrnující i domorodé obyvatelstvo. _ Součástí úřadu byla také filmová komise. V jejím čele stanul v roce 1912 důstojník Luiz Thomaz Reis, který se v roce 1917 poprvé vydal na expedici, jež měla prozkoumat a nafilmovat život indiánských kmenů. _ Reis se s filmovou kamerou seznámil v Paříži, nicméně část vybavení musel přizpůsobit náročným podmínkám jednotlivých výprav. Technika a život v pralese podmínily i strategii natáčení, jejímž předpokladem byla trpělivost s lidmi, kteří se poprvé setkali s civilizací. _ Filmy, jejichž úkolem bylo zaznamenat neprobádaná místa, jsou zajímavé i pro svůj novátorský pohled na původní obyvatele, které major Reis postupně objevoval, přestože se ne vždy dokázal oprostit od tradičního rasistického přístupu dobyvatelů. _ Snímek Napříč Brazílií vznikal během revolučního roku 1930. A i když byl armádní zakázkou, zprostředkovává realitu domorodých kultur estetikou natolik specifickou, že je považován za jeden z nejvýznamnějších v dějinách etnografického filmu.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2006
Sekce: Zvláštní uvedení
Projekční formát: 35 mm

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více