Krejča za branou

Krejča za branou

Krejča Behind the Gate

Scénář: Radim Procházka
Kamera: Petr Koblovský, Michal Hájek, Michael Kaboš, Michal Vojkůvka
Střih: Hedvika Hansalová
Zvuk: Michal Gábor, Karel Peřinka
Barva: Colour
Jazyk: čeština
Synopse

Portrét herce a divadelního režiséra vzešel ze spolupráce Otomara Krejči na předchozím filmu Radima Procházky Naše lípa. Krejča v něm vystupoval v roli režiséra i představitele Mlynáře z Jiráskovy Lucerny a společně sdílený čas se proměnil v natáčení filmu o něm samotném. _ Název filmu odkazuje ke Krejčovým mezním životním zkušenostem a zároveň k Divadlu za branou, které umělecky vedl. Vzhledem k významu divadla je jeho příběh zároveň příběhem českého umění i české společnosti od poloviny minulého století do současnosti. _ Snímek skládají situace z režisérova života, přerušované ukázkami Krejčovy divadelní a filmové práce. Na ně navazují otázky, které se dotýkají i nejednoznačných životních etap, například padesátých let a tehdejší Krejčovy politické angažovanosti. _ Krejča s dokumentaristou svádí boj a nad filmem se vznáší otázka, do jaké míry sám režíruje svůj život a co zůstalo nedořečeno. Nakonec s pojetím dokumentu nesouhlasí a váhá se svolením k jeho veřejnému uvedení. _ Režisér přitom přistupoval ke Krejčovi co nejotevřeněji, během roku setkávání jej jen málokdy neinformoval o tom, co bude natáčeno. K výjimkám patří situace, kdy je nepřipravený Krejča konfrontován s úryvky ze spisu, který na něj vedla Státní bezpečnost.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2006
Sekce: Dokument ČT
Projekční formát: BetaSP PAL
Jazyk titulků: angličtina

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více