Sejdeme se v Eurocampu

Sejdeme se v Eurocampu

I Guess We´ll Meet at the Eurocamp

Scénář: Erika Hníková
Kamera: Martin Schinabek
Střih: Jakub Hejna
Zvuk: Petr Šoltys
Barva: Colour
Jazyk: čeština
Synopse

Tragikomický dokument Eriky Hníkové líčí život v české vesnici Běšiny prostřednictvím členů tří místních spolků; jeho hrdiny jsou dobrovolný hasič František, myslivec Mates a sokol Pavel. Hasiči nemají rádi sokoly, myslivci se snaží s nikým si nezadat, ale raději mají hasiče, sokolové si stěžují na všechny. _ Starosta obce sice zajistil prostředky pro vybudování školicího a rekreačního střediska, ale Eurocamp stojí za vsí a je určen víc turistům než místním, kteří se stále nemají kde setkávat, protože ve vesnici není kino ani hospoda. _ Ve filmu se zúčastníme hasičské soutěže a ocitneme se na mysliveckém bále v místní sokolovně. Společenské události dovolují režisérce ukázat, jak se zpřetrhaly sociální vazby. Mladí odcházejí často za prací do měst a staří tu žijí vzpomínkami mezi památníky starých časů, jako je bývalé zemědělské družstvo, které zarůstá plevelem. _ Proměněný český venkov zachycuje film moderní formou vyprávění, která umožňuje ve zpovědích a situacích postihnout vzdálenost mezi sousedy i iracionální impulsy, které ovlivňují jejich jednání. _ Dokument uzavírá dopis starosty, jímž vyjadřuje svůj nesouhlas s filmem: Za občany Běšin Vás všechny zvu k nám. Přijeďte se vykoupat do opraveného koupaliště v Eurocampu, přijet můžete na kolech po vyznačených cyklotrasách.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2006
Sekce: Česká radost
Ocenění: Zvláštní uznání poroty Česká radost
Projekční formát: BetaSP PAL
Jazyk titulků: angličtina

NÁVŠTĚVNICKÁ AKREDITACE

Akreditujte se na 22. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava!

Více