Blokáda

Blokada

Blockade

  • Sergei Loznitsa
  • Rusko
  • 2005, 52 min
Scénář: Sergei Loznitsa
Kamera: archive material
Střih: Sergei Loznitsa
Barva: Black and white
Jazyk: ruština
Synopse

V roce 1941 žily v Leningradě skoro tři miliony lidí, v roce 1944 jich zůstalo už jen půl milionu; ti, jimž se nepodařilo město opustit, umírali hladem a zimou. Elegický film Sergeje Loznici vychází z archivních materiálů a ukazuje především utrpení civilistů. _ Původní materiál byl dílem čtyřiceti kameramanů, jejichž úkolem bylo zaznamenat život v obleženém městě. Pro naturalismus zachyceného utrpení ale nebyla většina záběrů nikdy použita. _ Lidé se učí žít v obležení, zatemňovat byty a shánět potravu. Město zvolna ztrácí sílu, přestávají jezdit trolejbusy, auta zůstanou stát tam, kde jim došel benzin. Vše prostupuje smrt, mrtvoly jsou na saních sváženy k masovým hrobům. _ Rytmus střihu udávají roční období, v nich postupně dochází k metamorfóze života obyvatel města. Zásadní roli hraje objemná zvuková stopa. Šumy a vzdechy umírajícího města tvoří zvuky archivní a speciální, jakým je například zvuk dnešního tržiště, který doprovází záběr popravy z konce války. _ Devět set dní blokády představuje zvláštní metafyziku války. Lidé vyvázaní z ideologie bojují o holý život: Loznica porušuje tabu a ukazuje blokádu jako model zkázy, který svou přízračností jde proti přežívající hrdinské mytologii Velké vlastenecké války. Část ruské kritiky film proto příkře odmítla.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2006
Sekce: Zvláštní uvedení
Projekční formát: 35 mm
Jazyk titulků: angličtina

NÁVŠTĚVNICKÁ AKREDITACE

Akreditujte se na 22. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava!

Více