Archívy ve výuce a vzdělávání

Archívy ve výuce a vzdělávání

Archives in training and education

  • 150 min
 
Ročník festivalu: 2008
Sekce: Dílny

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více