Rozkaz

Rozkaz

Order

Kamera: Ivan Koudelka
Barva: Black and white
Jazyk: čeština
Synopse

Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy byla ve studiu ČAF natočena řada aktualit, které zachycovaly posrpnové dění v armádě: Burgerův dokument zaznamenal plnění rozkazu, nařizujícího československým vojákům uvolnit některé posádky pro pobyt sovětských okupačních vojsk přesunem na Slovensko, a převážně ruční kamerou zachytil vyklízení základen v Boleslavi a Milovicích i pocity vojáků, v jejichž konkrétní situaci se odrážela atmosféra všeobecné nejistoty.

 
Ročník festivalu: 2008
Sekce: ČAF v roce 1968
Projekční formát: 35 mm

NÁVŠTĚVNICKÁ AKREDITACE

Akreditujte se na 22. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava!

Více