Art Pollution Kit (Pollution Movies)

Art Pollution Kit (Pollution Movies)

Art Pollution Kit (Pollution Movies)

Synopse

Zvuková a obrazová analýza a naměřené hodnoty vlhkosti, teploty, světla a kvality ovzduší jsou východiskem algoritmických pokusů s audiovizuálními kompozicemi; dokumentární záznam reflektující data z životního prostředí v reálném čase je jedním z mnoha výstupů projektu Art Pollution Kit.

Fotogalerie

Michal Kindernay / Staropramenná 19 / 150 00 / Praha / Czech Republic / mkin@insectual.net / www.yo-yo-yo.org
 
Ročník festivalu: 2009
Sekce: Fascinace: Exprmntl CZ
Projekční formát: Unknown

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více