akce: studie

action: study

action: study

  • Richard Kerr
  • Kanada
  • 2008, 5 min
Kamera: Richard Kerr
Střih: Zoe Mapp
Zvuk: Zoe Mapp
Barva: Black and white
Synopse

Světlo jako synonymum bílé ukazuje a zamlčuje člověka na pozadí hladiny, která je základní významovou vrstvou, nad níž se vrší významy (dané zkušeností s dějinami experimentálního filmu), které se slévají v základní téma totožnosti vody (moře) a lidské existence.

Fotogalerie

CjCinema / 1 rue Charles Garnier / 93 400 / Mains d‘oeuvres – atelier 11 / France /+330 140 118 447 / daphnecjc@gmail.com / www.cjcinema.org / www.cjcatalogue.org
 
Ročník festivalu: 2009
Sekce: Fascinace
Projekční formát: DV PAL

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více