Být a mít: dílna Karla Theina

Být a mít: dílna Karla Theina

Être et avoir: Karel Thein Workshop

  • 90 min
Synopse

DílnaMYŠLENÍ bude na příkladu snímku Nicolase Philiberta Být a mít (Être et avoir, Francie, 2002), zobrazujícího život dětí z vesnické jednotřídky, zkoumat hranice dokumentu a fikce, rozhraní politického a nepolitického a problematiku různých verzí všednodennosti. O aktualizaci metody cinéma vérité bude hovořit filozof Karel Thein, autor kultovní knihy esejí o filmu Rychlost a slzy.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2011
Sekce: Dílny

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více