40 000 000

40 000 000

40 000 000

Barva: Colour
Jazyk: Bez dialogu
Synopse

FilmBUDOVÁNÍ uvažuje nad spodními proudy kapitalistické společnosti a autorovou osobní rolí v celém jejím samopohybu. Výchozím bodem je vizionářská kniha Jana A. Bati Budujeme stát pro 40 miliónů. Videoesej pak motivy skrytých procesů kapitalismu mísí s tužbami jednotlivců.

Zbyněk Baladrán / Czech Republic / bldrn@email.cz / www.zbynekbaladran.com

 
Ročník festivalu: 2011
Sekce: Fascinace: Exprmntl.CZ
Projekční formát: HDV

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více