Jeden den v Barbagii

Un giorno in Barbagia

A Day in Barbagia

Kamera: Vittorio de Seta
Barva: Colour
Jazyk: italština
Synopse

FilmŽENY byl natočen v Barbagii, hornaté oblasti ve středu Sardínie, kde většina mužů z místních obcí tráví většinu času se svými stády daleko od rodin. Domy jsou svěřeny ženám, které se starají o děti, pracují na polích, sbírají dřevo a pečou chléb, krmi pastýřů. Snímek, natočený ve vsích na konci strmých, nezpevněných cest, připomíná ženský úděl, jejich trpělivost a tichou oddanost.

Fotogalerie

Video

Carmen Accaputo Cineteca di Bologna Archivio Film Via dell'Industria, 2 40138 Bologna Italia Tel: +39 051 6018607 Fax: +39 051 6018628 e-mail: cinetecaarchiviofilm1@comune.bologna.it www.cinetecadibologna.it
 
Ročník festivalu: 2011
Sekce: Průhledná bytost Vittorio De Seta
Projekční formát: 35 mm
Jazyk titulků: angličtina

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více