Mladí nastupují směnu

Mladí nastupují směnu

Youth Enter on the Shift

Jazyk: čeština
Synopse

1 budoucnost 2 nábor učňů 3 válka v Koreji 4 kapitalismus obchoduje se smrtí 5 miliony pracujících bojují za mír 6 vůdce Stalin: mír uhájí tvořivá práce 7 vědí to i mladí muži, budoucí havíři 8 horníci nové doby se učí novým metodám práce 9 důlní stroje, sovětský kombajn vyrubá za směnu vlak uhlí 10 mladíci po namáhavé práci odpočívají v učňovských domovech, rádi čtou

Náborový film, v němž jásavé výjevy práce a oddechu učňů propagují hornictví jako nejčestnější povolání země, která „chce žít v míru a budovat socialismus".

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2010
Sekce: Do historie: Krutá-radostná 50. léta
Projekční formát: 35 mm

GODARDOVA PAMĚŤ V JI.HLAVĚ

Autorem znělky 22. Ji.hlavy je slavný režisér Jean-Luc Godard

Více