Bloudění tajnými bouřemi

Wandering through Secret Storms

Wandering through Secret Storms

  • Christina Battle
  • Kanada
  • 2009, 7 min
Synopse

1 archiv 2 drobnohlednost hledání 3 zatajování vybraných slov 4 vyprávět příběh s mezerami 5 tajemství se stává podstatou příběhů

Snímek, jehož východiskem je rozkrývání tajemství FBI, vytváří svým paralelním řazením nalezených dokumentárních záběrů do tří oken dramatickou strukturu zatajování a zjevování.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2010
Sekce: Fascinace
Projekční formát: DVD PAL

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více