Diluvio

Diluvio

Diluvio

  • Patricio Lagos
  • Belgie
  • 1997, 28 min
Scénář: Patricio Lagos
Barva: Colour
Biografie

Moře, které ulamuje písek, vlny, ve kterých mizí kusy písečných těl. Artistní dokument, v němž pás břehu, jež je i není mořem, je místem díla, ateliérem proměny mokrého písku v sochy. Ale je i místem jeho brzkého zániku. Moře neumí být klidné, jeho vlny proměňují sochy v torza, aby je nakonec pohltily celé. Jenom na chvíli opustí kamera místo proměny živlu a zdvihne se nad vnitrozemí, abychom z náznaku mohli snít o tom, na které straně moře jsme. Na písečný břeh přichází muž, kbelík plní mořskou vodou a jeho práce, snímaná pod nejrůznějšími úhly, může začít. Je to zápas s mokrým pískem v hlazení i řezech za stálé přítomnosti moře, s vědomím pomíjivosti díla v čase mezi přílivem a odlivem, v nezřetelném momentu mezi vlnou a pěnou na jejím hřbetu. Sledujeme mužovy ruce, dlaň, hbité prsty, nůž, jeho oči, zpocené čelo, ale také záhyby v písku, vznikající sochu dvou těl s propletenými údy. Následuje její rozpad, postupné rozpouštění sochy. A jiný břeh a jiné místo a jiná hmota. Znovu se zasekává rýč, vzniká první oblina, náznak, gesto. Dílo je hotovo. Tady u jiného břehu stačí čekat na déšť. Daleko od pohledů, pouze v záznamu jediného pohledu zakoušíme mizení objektu. Dílo, které nikdy nevešlo ve věc, se od ní nemusí osvobozovat. Putuje přímo k živlu, aby v moři nekonečně proměnilo samu smrt, když se po chvíli rozpadání smaže i její obraz.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2001
Sekce: Zvláštní uvedení

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více