Zablácené město

Muddy City

Zablácené město

Scénář: Václav Táborský
Barva: Black and white
Biografie

Ze starého do nového. To byla radostná cesta tisíců rodin, které se v době organizovaného stavebního vzmachu začátku šedesátých let stěhovaly do nově budovaných sídlišť na okrajích měst. Jejich nový domov byl ale často uprostřed ohromného staveniště. Zatímco někteří už bydlí ve stejných bílých bytech, vedle jejich domu stavbaři teprve dokončují další činžáky. A když vyhlédnou z okna, mohou přehlédnout své sídliště - desítky moderních domů uprostřed bláta. A při cestě do práce, za nákupem nebo s dětmi do jeslí se ještě dlouho budou brodit blátem. Jenom děti si v něm už naučily hrát. Krátký snímek znovu upozornil na osobitost svého tvůrce. Václav Táborský, v té době režísér pražského Studia dokumentárních filmů, se v celém svém díle (ukončeném okupací, po které režisér emigroval do Kanady, kde se dodnes věnuje pouze pedagogické činnosti) snažil co nejpřesvědčivěji ukázat člověka své doby. Jeho filmy se tak staly cenným obrazem českých šedesátých let. Režisér natáčel nejen sociologické studie o osobních problémech lidí v proměnách doby a o důsledcích jejich řešení v socialistickém státě (film o příčinách manželských rozvratů Dva stoly mezi námi, film o osudu dětí z rozvrácených rodin Čekají každou neděli), nejen dokumenty o lidech práce (Dráteníci, Hodiny za volantem), ale především svérázné fejetony, v nichž objevil svoji filmařskou sílu (Václavské náměstí, Zablácené město, dokumentární groteska o masovém odpočinku Dovolená, Hostinec, symbolický snímek o koloběhu lidského života Nádraží) a dobové satirické snímky (Stopy, kritika zoufalého stavu družstevního zemědělství Zaváté stopy, úvaha nad nedostatečnými investicemi do kultury Ty náš slone). Vedle portrétu Jana Zrzavého a cestopisného snímku Itálie poklusem je i autorem dvou celovečerních hraných filmů Útěk do větru a Zázračný hlavolam. Táborský byl za své dokumentární filmy několikrát oceněn - nejvyšší pocty se mu dostalo právě za film o nových sídlištích v době, kdy přestaly deště. Na tzv. malých Benátkách v roce 1963 získal za snímek zablácené město Zlatého lva sv. Marka.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2001
Sekce: Průhledné bytosti: Václav Táborský

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více