Hovory o lásce

Assembly of Love

Hovory o lásce

  • Pier Paolo Pasolini
  • Itálie
  • 1964, 88 min
Scénář: Pier Paolo Pasolini
Barva: Black and white
Biografie

Možnost kladení otázek přímo na ulici, rychlé odpovědi i odvracející se tváře a prvek okamžité inspirace - to jsou principy filmu ankety, dané jejím radikálním vymaněním se z konvencí stylizace, ztrátou závislosti na studiu a těžké technice, jež sama vymezovala filmový jazyk. Zachycení toho, co je vysloveno náhle ve střepu chvíle, možnost přesunu a významového kroužení v linii času, ohledávání všeho, co se v okamžiku pohybu ukazuje. První otázky, které otevírají diskusi, nejistota odpovědí, ale i usměrňování interpretace autorským komentářem. Také režisérova elegance štíhlého reportéra, vášnivého diskutéra, jeho nadhled provokujícího nadhazovače otázek a jeho stálá přítomnost na plátně. To vše jako obrat k nové zkušenosti, že film je pravdou extrému, náhody, lidovosti a smíchu přímé demokracie. Odtud zrcadlení Pasoliniho básníka, sběratele lidové poezie, romanopisce periferie, marxisty a homosexuála pod katolickým zvonem. Je to další fáze jeho umělecké energie, jež se uskutečňuje filmem a která se děje jako řez kůží politického systému. Mikrofon, otázky hnané na doraz a pohyblivá kamera se pak staly symbolem řezu. Láska, sexualita, homosexualita, prostituce. Ekonomie, ideologie a interrupce. Otázky chlapcům v úzké uličce u kostela. Noční tančírna s prvními doteky a rychlými odpověďmi, v nichž jako by svištěl swing. Muži po fotbale, mladí vojáci u městského nádraží a shrbení rolníci ve vesnici nepoznamenané industrializací. Kůl elektrifikace nad vyprahlým polem. Sever a jih Itálie. Společenská represe, sexualita ulic a úsměvy kurev. Režisérova úcta k tomu, kdo odpovídá. Přesně formulované otázky a jistý stud, respekt k tradicím, zvykům, ale i předsudkům - vždy ale žízeň po pravdě odpovědi. Hudba z tranzistoráků. Určitě potkáme i Pasoliniho proletariát. Dělníci odpovídají před táhlou zdí milánské fabriky. Život a slunce v ulicích Palerma. Sicílie. Znovu komíny severu. Kavárna, cigareta a rtěnka. Svoboda pokrytectví. Matky obklopené dětmi. Všechny matky budou navždy jeho matkou. Homosexualita. Na plátně se několikrát objeví bílý nápis autocenzura. Pořád na cestě. Film rámuje a člení setkání u kulatého stolu na otevřené terase, kde na otázky, které vyvstaly v průběhu natáčení, odpovídají profesor Musatti a spisovatel Alberto Moravia. Vyřčená intimita se poprvé otiskla do dokumentárního filmu. Sex je klíčovým prvkem Pasoliniho tvorby. Představuje sumu tělesného poznání světa, esenci umělcova soukromého příběhu. Je kategorií fyzického objevování, rekonstrukcí všeho emocionálního, je stavem spirituálního kolapsu, jako i vyvázáním z hmoty, je čirou zkušeností existenciální meze, je zběsilostí uvnitř, prvním a posledním sebeuskutečněním. Film se promítal pouze v uzavřených klubech a nikdy nebyl uveden v oficiální italské distribuci. 

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2001
Sekce: Průhledné bytosti: Pier Paolo Pasolini

STAŇTE SE DOC.MANEM

Podpořte ji.hlavský festival a staňte se Doc.Manem!

Více