Taková historie

Taka historia

Taková historie

  • Paweł Łoziński
  • Polsko
  • 1999, 59 min
Barva: Colour and B&W
Biografie

Dva staří režisérovi sousedé z předválečného činžáku, nevelký dvůr mezi domy, vrata, která se otevírají na ulici k cestě (ta vede buď na hřbitov k náhrobkům blízkých, nebo na prázdné nábřeží). Někdy se také vrata otevřou k pomalé procházce po městě, vždy s nezbytnou igelitkou a častým nahlížením do kontejnerů. Loziňského dokument prostého zaznamenávání dožívání dvou starých mužů, mikrokosmu existence v dechu smrti. Jejich vzájemné potkávání, krátké kouření na lavičce pod okny, kde se řeč vede převážně o počasí a bolestech. Také pohledy do bytů mužů, kteří se už naučili žít zase sami. Jen občas jim přijde pomoci sousedka, umývá jim nádobí a hlavy, stříhá jim nehty. Někdy se staví holič. Je to esteticky nemanipulovaný obraz samoty, záznam všedních úkonů, několika pomalých pohybů, nevýznamných gest a slov. Film se zlomí filmem. Jeden z mužů přinese starou promítačku a na zeď promítá záznam jednoho výletu do lesa, který podnikl kdysi dávno se svojí ženou. Sbírají houby a potom se žena společně se psem koupou v rybníce. Muž u stolu pak ukazuje hříbky své živé ženě. Dnes otírá pomník s její oválnou fotografií, Anna je už pět let mrtvá. Druhý muž leží v nemocnici. Když se vrací domů, padá sníh s deštěm a sousedka mu oznamuje, že jeho známý už zemřel. Na Nový rok si připíjí už jen s ní. Dovětek titulkem oznamuje, že za půl roku umřel i on. Prostý tvar filmu skládají především statické záběry, vláčný pohyb kamery prodlévá v čase, pouze situuje. Stejně tak ve zvukové stopě zní jenom vyřčená slova, když jakési přirozené správnosti záznamu chybí hudba i komentář. Ačkoli se věci stáří nepřímo dotýkají i diváka, musí být překvapen, jak v sobě každý obraz nese znamení konce, jak náhle akceptuje jeho nefilmové ohraničení a tiché směřování k zřejmému závěru. I divákova existence je celostí, která nemůže nemít konec. I on je kuklou starce.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2001
Sekce: Střední Evropa

GODARDOVA PAMĚŤ V JI.HLAVĚ

Autorem znělky 22. Ji.hlavy je slavný režisér Jean-Luc Godard

Více