Oni

Them

Oni

  • Ewa Borzecka
  • Polsko
  • 1999, 59 min
Scénář: Ewa Borzecka
Barva: Colour
Biografie

Je to jistá manýra některých filmařů, že svoji pozornost soustřeďují na chudé, bědné lidi žijící na okraji společnosti, přežívající na periferii měst a myšlení, že dokonce jejich způsob existence, stejně jako zatmělý život bláznů, nahlížejí jako prostor dokonané svobody. Nemálo příkladů je v českém dokumentu. I polský televizní snímek Oni je tematicky soustředěn na reprezentanty ubohého okraje. I on někdy sklouzne k chvále bláznovství, ale svojí upřímnou snahou pochopit příčiny sestupu do hlubin noci, a to i doslova, vždyť někteří hrdinové snímku přespávají v industriálních skrýších inženýrských sítí, svým výchozím úsilím najít okamžiky zlomu, ať už psychologické nebo společenské, se z vaty povrchních dokumentů vyděluje. Proč ti lidé přespávají v kanálech, v lepším případě na nádraží, alespoň do chvíle, než přijde první policajt. Proč žebrají v šedém reálu úhlopříček postkomunistických měst, vybírají kontejnery a pak se vracejí do vytlučených domů, v nichž se nedá nic, a tak rozdělávají ohně na dvorech. Proč jejich horizont končí skládkou a proč žijí mezi cetkami, špinavými hadry, prázdnými lahvemi, nepořádkem nastlaným tak, že není vidět ani postel ani podlaha. Proč zvolili špinavou chodbu přežívání, rezignovali na návštěvy úřadu práce a jen málo přijímají pomoc státu, kterou jsou ostatně jen občasné návštěvy pečovatele s mazáním proti blechám a vším. Jenže ambice dozvědět se tato proč ztroskotávají - je to stav věcí, je to jeden nálev existence, změnit se nedá nic, lze to jen zaznamenat, a to je všechno. Režisérka si v závěru uvědomuje zdi filmu, hranici, za kterou svojí minimální zkušeností nepronikne. V rukách jí zůstaly jenom klouzající obrazy špíny. Sama špína tak představuje kvalitu života, je jejím znakem, jí jsou v kontinuitě okraje poutáni lidé k sobě. Proto zprostředkovaná účast na životě komunity je pro diváka pouhým poznáváním, nevede k pochopení. Každý pokus převést pravidla hry mimo ni je nemožný a každý pokus implantovat do ni vnější interpretaci by byl jen směšný.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2001
Sekce: Střední Evropa

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více