Deň radosti

Deň radosti

Deň radosti

Scénář: Dušan Hanák
Barva: Colour
Synopse

Snímek Deň radosti natočil Hanák v průběhu akce, kterou pod názvem „Keby všetky vlaky světa (Gondulak)" pořádal Alexander Mlynárčik. Přední slovenský výtvarník oslavil poslední cestu lesního vláčku happeningem, na kterém se podíleli i jeho přátelé. Akce byla spontánním uvolněním kolektivní touhy po radosti, smíchu a zábavě. Mlynárčikovi šlo především o událost, o splývání, ve kterém se nedá zřetelně rozlišit hranice mezi uměním a životem. Jedno přesahuje do druhého. Hanák se snažil zachytit akci cesty vlakem jako symbol cesty lidského života, jenž neví odkud, kam a proč. Autor ve filmu zároveň reflektoval pocit ztracené generace, kterou uzamkla společenská konsolidace.

V dotyku se soudobou výtvarnou avantgardou se u Hanáka karneval splétá s existencialismem, hravou ironií a tragickým smíchem. Součástí filmu je i kýč a reklama počátku století. Zároveň se rozvíjí reportážní zpráva o umění akce. Vše se vzájemně prolíná a spojuje jako v koláži či asambláži. Deň radosti je do krajnosti dovedeným rozbitím lineárnosti filmového sdělení, je přesahem šedesátých let do let sedmdesátých.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 1998
Sekce: Přehlídka

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více