Zanechať stopu

Zanechať stopu

Zanechať stopu

Scénář: Dušan Hanák
Barva: Colour
Synopse

Okupace Československa v roce 1968 vychýlila Hanákovu autorskou dráhu: osobitý režisér nemohl dále pracovat na připravovaných projektech. Schůdnou cestou se ukázaly dokumentární filmy o umění, ve kterých se nemusel zříci vnitřní pravdivosti ani své poetiky. Snímek s etnografickým východiskem Zanechat stopu je portrétem lidového hrnčíře Frankoviče, jedenáctého z rodu hrnčířů od XV. století. Podstatou autorovy metody není pouhé zachycení svérázného půvabu řemesla (byť snímek zachovává jeho chronologii od vykopání hlíny až po vypalování, ale ve středu jeho pozornosti stojí člověk, prostý a čistý, silný vírou. I když se ve snímku objevuje motiv smrti a vědomí pomíjivosti věcí, režisér dává vyniknout především hrnčířově vnitřní harmonii, jeho lásce k práci a životu. Film byl oceněn na přehlídkách v Kroměříži a Bratislavě.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 1998
Sekce: Přehlídka

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více