Omša

Omša

Omša

Scénář: Dušan Hanák
Barva: Black and white
Synopse

Náboženství je vedle umění jedním z pramenu smyslu života. Dost možná, že je tím nejdůležitějším. Hanákova Omša je filmem o hledání víry, o cestě k možnosti, jež člověka přesahuje. Režisér se při psaní scénáře nechal inspirovat filozofem Miguelem de Unamunem, který se životní skepsi postavil slovy: ,,Ale je nutné něčemu věřit a mtí naději." Omša je filmem o významu víry pro moderního člověka, o smyslu zakotvení ve víře. Sled epizod snímku určují jednotlivé úkony bohoslužby: od oblékání kněze do roucha až po závěrečná slova liturgie: ,,Omša sa skončila, iďte v pokoji." Kněz i věřící opakují předepsané texty, nástěnné malby v zákristii, oltářní deska a dřevěné sochy zobrazují Kristovo umučení. Kromě věrného zachycení rituálu se Hanák soustředuje na tváře lidí, jež zračí věrnost víře v Boha, v ideu harmonie. Jako by překročení prahu chrámu znamenalo vstoupit do místa, kde nic není jen tím, co je viditelné. Obřad je pak mlčenlivou řečí zasvěcených, těch, kteří vědí. Film získal Čestný diplom na festivalu v Tours a cenu na Bienále mladého umění v Paříži. 

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 1998
Sekce: Přehlídka

GODARDOVA PAMĚŤ V JI.HLAVĚ

Autorem znělky 22. Ji.hlavy je slavný režisér Jean-Luc Godard

Více