Žít svůj život

Žít svůj život

Living Your Own Life

Scénář: Evald Schorm
Barva: Black and white
Synopse

Portrét jednoho z našich nejvýznamnějších fotografu Josefa Sudka (1896-1976), který pro svoji výraznou stylovou i životní individualitu došel velkého uznání kritiky i kolegů, je dnes pravděpodobně nejcennějšfm filmovým svědectvím o této osobnosti. Sudek je zde zachycen ve chvílích práce, odpočinku, cest za náměty, meditací i diskusí s přáteli. Obrazový řád filmu je podřízen Sudkovu vidění světa, zesíleného jeho komentářem k vlastním fotografiím. Introspektivnímu charakteru díla odpovídá i větší počet detailů, umožňujících vniknout do světa představ a myšlenek tvůrce. Špátova kamera má dvojí poslání: dostát režisérovu záměru přiblížit proces fotografovy tvorby a zároveň zpřítomnit Sudkův způsob práce a postihnout její charakter. Kamera se tu vciťuje, hledá společně s umělcem motivy budoucích fotografií, evokuje velmi prostě ve spojení s výpovědí fotografovy okamžité pocity. Právě v rovině pocitů a atmosféry podávají autoři svědectví o Sudkově vitálním stáří, jež je i v konfrontaci s hrou ve filmu všudypřítomných dětí důkazem stálého obnovování života, jeho nezničitelnosti. Film byl uveden na mezinárodních dnech krátkého filmu v Tours.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 1998
Sekce: Vzpomínka na Evalda Schorma

STAŇTE SE DOC.MANEM

Podpořte ji.hlavský festival a staňte se Doc.Manem!

Více