Půlnoc

Půlnoc

Midnight

Jazyk: čeština
Synopse

1 energie 2 průmysl světla 3 různé podoby slepoty 4 energetická subverze a kapitulace 5 neviditelnost hvězd připomíná přehlcení energií 6 osobní experiment dnů prožitých ve tmě 7 pobyt ve tmě může být cestou poznání 8 zatím neuskutečnitelná idea nastolit rovnováhu světla a tmy 9 individuální zkušenost pokračuje přesahy do ekonomie energetické koncepce světa 10 zapomenuté vnitřní světlo: strach ze tmy podmiňuje chování každého jedince

Obrazově pozoruhodné zkoumání společenských i psychologických důsledků světla a tmy vstupuje do světa darkerů, připomíná aspekty energetické krize a je i režisérčiným videodeníkem života ve tmě.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2010
Sekce: Česká radost
Ocenění: Zvláštní uznání poroty Česká radost
Projekční formát: HDTV (HDCam)

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více