JUDr. Michal Danišovič

JUDr. Michal Danišovič

JUDr. Michal Danišovič

Jazyk: čeština
Synopse

1 komunista 2 současná minulost 3 symbol policejního státu 4 porevoluční analýza předpřevratového hrdiny 5 subjektivní přemýšlení o možné zodpovědnosti 6 chovatel králíků, racionální technokrat policejní moci 7 banalita zla v kontextu Marxova pojmu fachidiocie 8 meze legality a otázky legitimity životní dráhy aktérů 9 zásah proti demonstrantům hodnocený výhradně z hlediska výkonu profese 10 králíci jako médium současného konfliktu o podílu na udržování systému

Portrét podplukovníka Veřejné bezpečnosti Michala Danišoviče, který zodpovídal za zásah proti demonstrantům v listopadu 1989, tematizuje spor mezi občany o jejich podílu na chodu totalitního státu.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2010
Sekce: Česká radost
Projekční formát: HDTV (HDCam)
Jazyk titulků: angličtina

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více