Generace nula

Generation Zero

Generation Zero

Jazyk: angličtina
Synopse

1 konzervativci 2 Tea party 3 pravé americké hodnoty 4 zcela svobodná tržní ekonomika 5 snižování daní, redukce státního deficitu 6 institucionální ochranářská pravidla vedou do záhuby 7 film-atak představuje řadu konzervativních ekonomů, myslitelů, publicistů 8 ideologický výklad: krizí je především rozpad americké identity 9 příčina krize: nezodpovědnost a sobectví generace vyrůstající v blahobytu 10 konzervativní revolta, Američané mohou povstat a vzít si zemi zpět

Snímek reprezentující názory konzervativců vidí příčinu krize v ústupcích z pozic autentického kapitalismu i v chování generace vyrůstající v šedesátých letech, jež přinesla rozvrat amerických hodnot.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2010
Sekce: Ekonomystika
Projekční formát: HDTV (HDCam)

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více