Cesta kolem světa s Josephem Stiglitzem

Le Monde selon Stiglitz

Around the World with Joseph Stiglitz

  • Jacques Sarasin
  • Francie
  • 2009, 88 min
Jazyk: angličtina, francouzština, španělština
Synopse

1 globalizace 2 poselství naděje 3 alternativní cesty globalizace 4 vládnout ku prospěchu všech 5 USA, Ekvádor, Botswana, Indie, Čína 6 kritik tržních fundamentalistů a šokových terapií 7 člověk jako úběžník politických, sociokulturních a ekonomických aspektů 8 vlády si musejí být vědomy nebezpečí nespoutaného trhu 9 moderní vlády musejí mít na paměti společnost jako celek 10 podle Stiglitze cílené státní zásahy do ekonomiky přinášejí efektivní výsledky

Laureát Nobelovy ceny Joseph E. Stiglitz vysvětluje, že globalizace není jen katastrofou, jak je s oblibou líčena, a představuje země, které v globalizovaném světě našly své místo.

 
Ročník festivalu: 2010
Sekce: Ekonomystika
Projekční formát: DigiBeta PAL
Jazyk titulků: angličtina

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více