Cinematerapie

Cinematerapie

Cinematherapy

Jazyk: čeština
Synopse

1 já 2 soukromá odhalení 3 casting pro sebeprezentaci 4 polemika s reality show 5 privátní traumata nacházejí veřejnou platformu 6 zvláštní efekt bezpečí odosobněnosti osobního sdělení 7 nenucenost vlastního výstupu na vytyčeném poli (ne)intimnosti 8 sociologický vzorek v podstatě určený negativně prožívanými životy 9 fiktivní rekonstrukce reality představovaná aktéry v jejich hereckém ztvárnění 10 temné stránky českých domovů se zkonkrétňují na bílém pozadí studia

Dokumentaristická výzva televiznímu formátu reality show zve do studia ty, kdo chtějí zveřejnit svá osobní traumata: kamera se stává zpovědnicí, natáčení terapií a film sondou do skrytostí české reality.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2010
Sekce: Česká radost
Projekční formát: 35 mm

NÁVŠTĚVNICKÁ AKREDITACE

Akreditujte se na 22. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava!

Více