Huacho

Huacho

Huacho

Jazyk: španělština
Synopse

1 člověk-země 2 dům, domov 3 opuštěný prostor, zpustlost 4 situace, které určují život 5 denní rutina třígenerační rolnické rodiny 6 naděje, která v chudobě se skrývá 7 detail umožňuje uchopit realitu v její celistvosti 8 vědomí kontinuity lidského usilování, úsilí o nekonečného člověka 9 zpomalený, ztěžklý rytmus vyjadřuje život na nehostinném jihu země 10 schopnost člověka nabídnout a přijmout pomoc, vědomí sounáležitosti s ostatními

Obsazení neherci dává dokumentární auru filmu, citlivě a zvolna ukazujícího střet života, který ctí tradice, se sociálně a ekonomicky bezohlednou realitou současného světa.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2010
Sekce: Doc-fi
Projekční formát: 35 mm
Jazyk titulků: angličtina

PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

Přihlaste svůj film na 22. MFDF Ji.hlava

Více