7 zátočin

7 Voltas

7 Turns

Jazyk: portugalština
Synopse

1 řeka 2 stvoření, stavba 3 mnohovrstevnatý slovník filmu 4 lyrická a symbolická rovina 5 být nedílnou součástí prvotní přírody

Film vizuální různořeči líčí rozvoj brazilského Sao Paula, a opíraje se o historické texty, dávná umělecká díla a fotografie, předkládá dějepis souběhu etnologických, ekologických a sociálních souvislostí.

Fotogalerie

 
Ročník festivalu: 2010
Sekce: Krátká radost
Projekční formát: DVD PAL
Jazyk titulků: angličtina

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

MFDF Ji.hlava bude letos rezonovat téma paměti

Více